Từ sang PDF

Chuyển đổi tài liệu Word của bạn sang PDF chất lượng cao một cách dễ dàng bằng cách sử dụng công cụ chuyển đổi Word sang PDF trực tuyến của chúng tôi.

Từ sang PDF

Chuyển đổi tài liệu Word sang PDF là một quá trình đơn giản, có thể được thực hiện trong chính Microsoft Word hoặc sử dụng nhiều trình chuyển đổi trực tuyến khác nhau nếu bạn không có sẵn Word. Dưới đây là cách bạn có thể chuyển đổi tài liệu Word sang PDF:

Sử dụng Google Documents: Mở Google Drive và tải tài liệu Word của bạn lên. Sau khi tải lên, hãy mở nó bằng Google Docs. Đi tới 'Tệp' > 'Tải xuống' > 'Tài liệu PDF (.pdf)'.

Sử dụng LibreOffice hoặc OpenOffice: Mở tài liệu Word trong LibreOffice Writer hoặc OpenOffice Writer. Đi tới 'Tệp' > 'Xuất dưới dạng PDF'. Chọn cài đặt PDF của bạn và nhấp vào 'Xuất'.