Chuyển TXT sang PDF

Chuyển đổi tài liệu TXT của bạn sang PDF chất lượng cao trực tuyến miễn phí

TXT sang PDF

Chuyển đổi tệp văn bản (.txt) sang PDF có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào hệ điều hành và phần mềm bạn có sẵn. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

Sử dụng Microsoft Word: Mở tệp văn bản trong Microsoft Word. Đi tới 'Tệp' > 'Lưu dưới dạng'. Chọn nơi bạn muốn lưu tệp. Trong menu thả xuống 'Lưu dưới dạng', hãy chọn 'PDF'. Nhấp vào 'Lưu'.

Sử dụng Google Docs: Tải tệp văn bản lên Google Drive và mở nó bằng Google Docs. Đi tới 'Tệp' > 'Tải xuống' > 'Tài liệu PDF (.pdf)'.