Chuyển TIFF sang PDF

Chuyển đổi hình ảnh TIFF thành tài liệu PDF trực tuyến miễn phí

TIFF sang PDF

Có thể thực hiện chuyển đổi TIFF (Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ) sang PDF (Định dạng tài liệu di động) bằng một số phương pháp, bao gồm ứng dụng phần mềm, trình chuyển đổi trực tuyến và thư viện lập trình nếu bạn muốn tích hợp chuyển đổi vào quy trình làm việc hoặc ứng dụng.

Sử dụng Adobe Acrobat: Mở Adobe Acrobat. Đi tới 'Tệp' > 'Tạo' > 'PDF từ Tệp...'. Chọn tệp TIFF bạn muốn chuyển đổi. Sau khi tệp được mở trong Acrobat, hãy nhấp vào 'Tệp' > 'Lưu dưới dạng' và chọn 'PDF'.

Sử dụng Microsoft Word: Mở Microsoft Word và chèn hình ảnh TIFF vào tài liệu mới. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách kéo tệp TIFF trực tiếp vào tài liệu Word đang mở hoặc bằng cách sử dụng tùy chọn 'Chèn' > 'Ảnh'. Sau khi chèn xong, hãy nhấp vào 'Tệp' > 'Lưu dưới dạng'. Trong trình đơn thả xuống 'Lưu dưới dạng', hãy chọn 'PDF' rồi lưu tài liệu.