Xoay trang PDF

Xoay các tệp PDF của bạn trực tuyến miễn phí. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều trang và xoay chúng cùng một lúc!

Xoay trang PDF

Xoay trang PDF là yêu cầu chung đối với người dùng xử lý tài liệu PDF. Tác vụ này có thể được thực hiện bằng nhiều công cụ và dịch vụ phần mềm khác nhau. Dưới đây là cách xoay trang PDF bằng nhiều phương pháp khác nhau:

Sử dụng Adobe Acrobat: Mở tệp PDF trong Adobe Acrobat. Chọn công cụ “Sắp xếp trang” từ khung bên phải. Nhấp vào các trang hoặc sử dụng bộ lọc lẻ/chẵn, ngang/dọc để chọn các trang bạn muốn xoay. Sử dụng các nút xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để xoay các trang đã chọn. Lưu tệp PDF có các trang đã xoay.

Sử dụng Xem trước trên macOS: Mở tệp PDF bằng Xem trước. Hiển thị chế độ xem hình thu nhỏ nếu nó chưa hiển thị. Nhấp để chọn (các) trang bạn muốn xoay. Chọn Công cụ > Xoay Trái hoặc Xoay Phải từ menu thanh hoặc nhấp vào nút tương ứng trên thanh công cụ. Lưu tệp PDF.