Sửa PDF

Khôi phục dữ liệu từ tài liệu PDF bị hỏng

Sửa PDF

Sửa tệp PDF bị hỏng hoặc bị hỏng có thể là một quá trình phức tạp và không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công. Tuy nhiên, có một số phương pháp và công cụ bạn có thể thử để sửa tệp PDF:

Sử dụng Adobe Acrobat: Adobe Acrobat có tính năng tích hợp để sửa chữa tệp PDF: Mở Adobe Acrobat và chọn Trợ giúp > Sửa chữa cài đặt. Hãy thử mở tệp PDF bị hỏng trong Acrobat. Acrobat sẽ cố gắng khôi phục tệp. Nếu tệp mở ra, hãy lưu nó ngay lập tức để giữ lại mọi nội dung đã được khôi phục.

Sử dụng Khôi phục phiên bản trước (Windows): Nếu tệp gần đây bị hỏng, bạn có thể khôi phục phiên bản trước đó: Nhấp chuột phải vào tệp. Chọn 'Khôi phục các phiên bản trước.' Chọn phiên bản bạn muốn hoàn nguyên về và nhấp vào 'Khôi phục.'