Mật khẩu bảo vệ PDF

Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu để giữ bí mật dữ liệu nhạy cảm

Bảo vệ PDF

Bảo vệ tệp PDF thường bao gồm việc thêm mật khẩu vào tệp để chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể xem hoặc chỉnh sửa nội dung. Có một số phương pháp bạn có thể sử dụng để bảo vệ tệp PDF:

Sử dụng Adobe Acrobat: Mở tệp PDF trong Adobe Acrobat. Đi tới ngăn 'Công cụ' và chọn 'Bảo vệ'. Chọn 'Mã hóa', sau đó chọn 'Mã hóa bằng mật khẩu.' Xác nhận rằng bạn muốn thay đổi bảo mật tài liệu. Đặt mật khẩu và quyền của bạn, sau đó lưu tài liệu.

Sử dụng dòng lệnh (Linux): Nếu bạn đang sử dụng hệ thống Linux, bạn có thể sử dụng công cụ dòng lệnh pdftk để bảo vệ bằng mật khẩu cho tệp PDF: 'pdftk input.pdf out out.pdf user_pw YOURPASSWORD' Thận trọng : Hãy nhớ rằng độ mạnh của khả năng bảo vệ tệp PDF của bạn chỉ tốt khi mật khẩu bạn chọn. Hãy sử dụng mật khẩu mạnh, duy nhất và không bao giờ chia sẻ mật khẩu đó với bất kỳ ai mà bạn không tin tưởng.