PDF sang Word

Chuyển đổi tài liệu Word của bạn sang PDF chất lượng cao một cách dễ dàng bằng cách sử dụng công cụ chuyển đổi PDF sang Word trực tuyến của chúng tôi.

PDF sang Word

Chuyển đổi PDF sang tài liệu Word là một tác vụ phổ biến và có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp. Dưới đây là một số tùy chọn:

Adobe Acrobat DC: Nếu bạn có Adobe Acrobat DC, hãy làm theo các bước sau: Mở tệp PDF trong Acrobat. Nhấp vào công cụ “Xuất PDF” ở khung bên phải. Chọn Microsoft Word làm định dạng xuất, sau đó chọn 'Tài liệu văn bản.' Nhấp vào “Xuất”. Nếu tệp PDF của bạn chứa văn bản được quét, Acrobat sẽ tự động chạy nhận dạng văn bản. Đặt tên cho tệp Word của bạn và lưu nó vào vị trí bạn mong muốn.

Microsoft Word: Các phiên bản gần đây của Microsoft Word có thể mở tệp PDF trực tiếp và chuyển đổi chúng thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa: Mở Word và chọn “Mở” từ menu Tệp. Điều hướng đến tệp PDF và chọn tệp đó. Word sẽ thông báo bạn rằng nó sẽ tạo một bản sao của tệp PDF và chuyển đổi nội dung của nó sang định dạng mà Word có thể hiển thị. Nhấp vào “OK”. Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa tài liệu và lưu nó dưới dạng tệp DOC hoặc DOCX.