Chuyển đổi PDF sang TXT

Chuyển đổi tài liệu TXT của bạn sang PDF chất lượng cao một cách dễ dàng bằng cách sử dụng công cụ chuyển đổi PDF sang TXT trực tuyến của chúng tôi.

PDF sang TXT

Có thể chuyển đổi PDF thành tệp văn bản thuần túy (TXT) bằng nhiều công cụ và phương pháp khác nhau. Dưới đây là một số tùy chọn bạn có thể xem xét:

Adobe Acrobat Reader DC hoặc Pro: Adobe Acrobat Pro DC bao gồm tùy chọn lưu trực tiếp tệp PDF dưới dạng tệp văn bản: Mở tệp PDF trong Adobe Acrobat. Đi tới Tệp > Lưu dưới dạng khác > Văn bản. Chọn vị trí bạn muốn để lưu tệp và nhấp vào Lưu.

Chức năng tích hợp trong Hệ điều hành: Windows: Bạn có thể chọn văn bản trong tệp PDF được mở trong trình duyệt hoặc trình xem PDF và sao chép-dán nó vào trình soạn thảo văn bản như Notepad. macOS: Bạn có thể sử dụng ứng dụng Xem trước để chọn văn bản rồi sao chép-dán nó vào TextEdit. Đảm bảo đặt TextEdit thành chế độ văn bản thuần túy (Định dạng > Tạo văn bản thuần túy).