Chuyển PDF sang TIFF

Chuyển đổi tài liệu PDF sang hình ảnh TIFF trực tuyến miễn phí

PDF sang TIFF

Có thể thực hiện chuyển đổi PDF thành tệp TIFF (Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ) bằng nhiều phương pháp khác nhau. Dưới đây là một số cách để thực hiện:

Adobe Acrobat Pro: Nếu bạn có Adobe Acrobat Pro, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp PDF sang TIFF: Mở tệp PDF trong Adobe Acrobat Pro. Đi tới menu 'Tệp', sau đó chọn 'Lưu dưới dạng' hoặc 'Xuất Đến' > 'Hình ảnh' > 'TIFF'. Chọn cài đặt của bạn cho tệp TIFF, chẳng hạn như màu sắc và độ phân giải. Lưu tệp vào vị trí mong muốn của bạn.

Công cụ gốc trong MacOS: Đối với người dùng macOS, bạn có thể sử dụng ứng dụng Xem trước hoặc lệnh nhấm nháp trong Terminal để chuyển đổi tệp PDF thành TIFF: Mở tệp PDF trong Xem trước. Chọn 'Tệp' > 'Xuất', sau đó chọn 'TIFF' từ menu thả xuống định dạng. Điều chỉnh mọi cài đặt nếu cần và lưu tệp.