Chuyển đổi PDF sang PNG

Chuyển đổi tài liệu PDF sang hình ảnh PNG trực tuyến miễn phí

Chuyển đổi PDF sang PNG

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh PNG có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp và công cụ khác nhau. Dưới đây là một số tùy chọn:

Adobe Acrobat Pro: Adobe Acrobat Pro cho phép bạn lưu các trang PDF dưới dạng tệp hình ảnh, bao gồm định dạng PNG: Mở tệp PDF trong Adobe Acrobat Pro. Đi tới Tệp > Xuất sang > Hình ảnh > PNG. Chọn tệp cài đặt bạn thích và vị trí lưu (các) tệp PNG mới

Snipping Tool hoặc Screenshot Để chuyển đổi nhanh mà không cần chất lượng cao: Mở tệp PDF và hiển thị phần bạn muốn chuyển đổi trên màn hình. Sử dụng Snipping Tool trên Windows hoặc chức năng chụp màn hình trên Mac (Shift + Command + 4) để chụp nội dung. Lưu ảnh chụp màn hình dưới dạng PNG. Phương pháp này phù hợp để chụp các phần hoặc hình ảnh cụ thể từ PDF thay vì chuyển đổi toàn bộ trang.