Chuyển đổi PDF sang BMP

Chuyển đổi tài liệu PDF sang hình ảnh BMP trực tuyến miễn phí

PDF sang BMP

Chuyển đổi tập tin PDF sang hình ảnh BMP có thể được thực hiện với sự trợ giúp của nhiều công cụ khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp bạn có thể sử dụng:

Adobe Acrobat: Với Adobe Acrobat Pro, bạn có thể xuất tệp PDF sang các định dạng hình ảnh bao gồm BMP: Mở tệp PDF trong Adobe Acrobat Pro. Đi tới 'Tệp' > 'Xuất sang' > 'Hình ảnh' > 'BMP ( .bmp)'. Chọn vị trí bạn muốn lưu tệp và nhấp vào 'Lưu'.

Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh: Các chương trình như GIMP (Chương trình thao tác hình ảnh GNU) có thể nhập tệp PDF và lưu chúng dưới dạng BMP: Mở GIMP. Đi tới 'Tệp' > 'Mở' và chọn tệp PDF của bạn. Nhập các trang PDF mà bạn muốn chuyển đổi (một số chương trình cho phép bạn chọn các trang cụ thể). Đi tới 'Tệp' > 'Xuất dưới dạng'. Chọn BMP từ các tùy chọn định dạng tệp và xuất.