Chuyển đổi PDF sang thang màu xám

Chuyển đổi tài liệu PDF màu thành tài liệu PDF thang độ xám trực tuyến miễn phí

PDF thang màu xám

Tạo phiên bản PDF thang độ xám (đen trắng) có thể giảm kích thước tệp và làm cho nó phù hợp hơn cho việc in ấn. Có một số phương pháp bạn có thể sử dụng để chuyển đổi PDF sang thang độ xám:

Adobe Acrobat Pro: Với Adobe Acrobat Pro, bạn có thể chuyển đổi các tệp PDF màu sang thang độ xám: Mở tệp PDF trong Adobe Acrobat Pro. Đi tới công cụ 'Print Production'. Nếu mục này không hiển thị, bạn có thể tìm thấy nó bằng cách nhấp vào tab 'Công cụ'. Nhấp vào 'Preflight'. Trong Preflight, hãy tìm 'Chuyển đổi sang thang độ xám' trong tùy chọn 'sửa lỗi PDF'. Chọn bản sửa lỗi và nhấp vào 'Phân tích và sửa lỗi'. Lưu tệp PDF thang độ xám mới.

Sử dụng Máy in PDF: Trên cả Windows và macOS, bạn có thể sử dụng máy in PDF và hộp thoại in của hệ thống để in PDF thành tệp ở thang độ xám: Mở tệp PDF trong trình xem như Adobe Reader. Mở tệp PDF hộp thoại in (thường là Tệp > In hoặc CTRL/CMD + P). Chọn 'Microsoft Print to PDF' trên Windows hoặc 'Save as PDF' trên Mac. Trên Windows, nhấp vào 'Preferences' hoặc 'Properties' và tìm kiếm một tùy chọn để in ở chế độ thang độ xám. Trên máy Mac, ở dưới cùng bên trái của hộp thoại in, nhấp vào 'PDF' rồi nhấp vào 'Mở PDF trong bản xem trước'. Trong ứng dụng Xem trước trên máy Mac, nhấp vào 'Tệp' > 'Xuất', sau đó chọn 'Đen & Trắng' từ trình đơn thả xuống Bộ lọc thạch anh. Lưu tệp PDF từ ứng dụng Xem trước.