Nén PDF

Giảm kích thước tệp trong khi vẫn duy trì chất lượng PDF tối đa.

Nén PDF

Có thể thực hiện nén tệp PDF theo nhiều cách khác nhau, mỗi cách liên quan đến các công cụ và phương pháp khác nhau. Dưới đây là một số cách phổ biến để nén tệp PDF: Công cụ nén PDF trực tuyến Các công cụ trực tuyến có thể là cách đơn giản nhất để nén tệp PDF. Các trang web như Smallpdf, ILovePDF hoặc công cụ nén PDF trực tuyến của Adobe cung cấp giao diện dễ sử dụng: Truy cập trang web của công cụ nén PDF. Tải tệp PDF của bạn lên. Chọn mức độ nén hoặc các tùy chọn nếu có. Nén tệp. Tải xuống tệp PDF. đã nén PDF trở lại máy tính của bạn.

Adobe Acrobat Nếu bạn có Adobe Acrobat Pro, bạn có thể nén các tệp PDF như sau: Mở tệp PDF trong Adobe Acrobat Pro. Đi tới Tệp > Lưu dưới dạng khác > PDF kích thước giảm hoặc PDF được tối ưu hóa (tùy chọn có thể thay đổi tùy theo trên phiên bản Acrobat của bạn). Chọn cài đặt nén và tương thích phiên bản. Lưu tệp PDF nén mới.

Xem trước trên macOS Trên máy Mac, ứng dụng Xem trước có thể giảm kích thước tệp: Mở tệp PDF bằng Xem trước. Đi tới Tệp > Xuất. Nhấp vào menu thả xuống “Bộ lọc thạch anh” và chọn “Giảm kích thước tệp”. Lưu bản PDF mới.