Chuyển BMP sang PDF

Chuyển đổi hình ảnh BMP thành tài liệu PDF trực tuyến miễn phí

BMP sang PDF

Nếu bạn có hình ảnh BMP (Bitmap) mà bạn muốn chuyển đổi sang PDF, có một số phương pháp bạn có thể sử dụng, tùy thuộc vào phần mềm và công cụ bạn có sẵn.

Sử dụng Dòng lệnh (Linux hoặc Mac) Trên Linux hoặc Mac, bạn có thể sử dụng bộ công cụ ImageMagick bằng lệnh sau trong terminal: 'convert image.bmp out.pdf' hoặc 'convert image1.bmp image2 .bmp đầu ra.pdf'

Sử dụng Windows: Trên PC chạy Windows, bạn có thể sử dụng chức năng In sang PDF tích hợp: Mở hình ảnh BMP bằng trình xem hoặc trình chỉnh sửa hình ảnh như Paint. Đi tới menu 'Tệp' và chọn 'In' , hoặc nhấn Ctrl + P. Từ danh sách máy in, chọn 'Microsoft Print sang PDF'. Nhấp vào 'In' và bạn sẽ được nhắc lưu tệp dưới dạng PDF.