TIFF'i PDF'ye Dönüştür

TIFF görüntülerini çevrimiçi olarak ücretsiz bir PDF belgesine dönüştürür

TIFF'den PDF'ye

TIFF'i (Etiketli Görüntü Dosyası Formatı) PDF'ye (Taşınabilir Belge Formatı) dönüştürmek, dönüştürmeyi bir iş akışına veya uygulamaya entegre etmek istiyorsanız, yazılım uygulamaları, çevrimiçi dönüştürücüler ve programlama kitaplıkları dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir.

Adobe Acrobat'ı kullanma: Adobe Acrobat'ı açın. 'Dosya' > 'Oluştur' > 'Dosyadan PDF...' seçeneğine gidin. Dönüştürmek istediğiniz TIFF dosyasını seçin. Dosya Acrobat'ta açıldığında, 'Dosya' > 'Farklı Kaydet'i seçin ve 'PDF'yi seçin.

Microsoft Word'ü kullanma: Microsoft Word'ü açın ve TIFF görüntüsünü yeni bir belgeye ekleyin. Bunu, TIFF dosyasını doğrudan açık bir Word belgesine sürükleyerek veya 'Ekle' > 'Resimler' seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. Eklendikten sonra 'Dosya' > 'Farklı Kaydet'i tıklayın. 'Farklı kaydetme türü' açılır menüsünde 'PDF'yi seçin ve ardından belgeyi kaydedin.

TOOLS