Terms & Conditions

Sürüm 1.0

https://www.pdffile.org adresinde bulunan PDFfile web sitesi, PDFfile'a ait telif hakkıyla korunan bir çalışmadır. Sitenin belirli özellikleri, sayfada yayınlanacak ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir. Bu tür özelliklerle bağlantılı olarak Site. Bu tür tüm ek şartlar, yönergeler ve kurallar, referans yoluyla bu Şartlara dahil edilmiştir. Bu Kullanım Şartları, Siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı şart ve koşulları tanımlamaktadır. SİTEYE GİRİŞ YAPTIĞINIZDA, SİZ BU ŞARTLARA UYGUN OLUYORSUNUZ ve bu Şartları kabul etme yetki ve kapasitesine sahip olduğunuzu beyan ediyorsunuz. SİTEYE ERİŞİM İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU ŞARTLARIN HÜKÜMLERİNİN TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, YAPMAYIN SİTEYE GİRİŞ YAPIN VE/VEYA SİTEYİ KULLANIN. Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek ve aynı zamanda bir anlaşmazlık durumunda kullanabileceğiniz çözümleri sınırlamak için Bölüm 10.2'deki tahkimin bireysel bazda kullanılmasını gerektirir.

Siteye Erişim

Bu Koşullara tabidir. Şirket size, Siteye yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişmeniz için devredilemez, münhasır olmayan, iptal edilebilir, sınırlı bir lisans verir. Belirli Kısıtlamalar. Bu Koşullarda size onaylanan haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Siteyi satamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, devredemez, devredemez, dağıtamaz, barındıramaz veya başka bir şekilde ticari olarak kullanamazsınız; (b) Siteyi değiştiremez, türetemez, parçalarına ayıramaz, tersine çeviremezsiniz Sitenin herhangi bir bölümünü derlemek veya tersine mühendislik yapmak; (c) benzer veya rakip bir web sitesi oluşturmak amacıyla Siteye erişemezsiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmediği sürece, Sitenin hiçbir kısmı kopyalanamaz, çoğaltılamaz, Aksi belirtilmedikçe, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle dağıtılan, yeniden yayınlanan, indirilen, görüntülenen, postalanan veya iletilen, Sitenin gelecekteki herhangi bir sürümü, güncellemesi veya işlevselliğine yapılan diğer eklemeler bu Şartlara tabi olacaktır. Sitenin tüm kopyaları saklanmalıdır. Şirket, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Sitenin veya herhangi bir kısmının değiştirilmesi, kesintiye uğraması veya feshedilmesi nedeniyle Şirketin size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmayacağını onayladınız. Destek veya Bakım Yok. Şirketin Siteyle bağlantılı olarak size herhangi bir destek sağlama yükümlülüğünün olmayacağını kabul edersiniz. Sağlayabileceğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, Site ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının Şirkete veya Şirketin tedarikçilerine ait olduğunun bilincindesiniz. Bu Koşulların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1'de ifade edilen sınırlı erişim hakları dışında, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkıyla ilgili herhangi bir hak, unvan veya menfaat sağlamadığını unutmayın. Şirket ve tedarikçileri bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Üçüncü Taraf Bağlantılar ve Reklamlar; Diğer Kullanıcılar

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları. Site, üçüncü taraf web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü taraflara yönelik reklamlar görüntüleyebilir. Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları, Şirketin kontrolü altında değildir, ve Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantısı ve Reklamından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarına erişimi yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sağlar ve bunları incelemez, onaylamaz, izlemez, onaylamaz, garanti etmez veya bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz Üçüncü Taraf Bağlantılarına ve Reklamlarına saygı gösterin. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını ve Reklamlarını kullanmanın riski size ait olmak üzere tarafınıza aittir ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkatli ve ihtiyatlı davranmalısınız. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda , üçüncü tarafın gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın şartları ve politikaları geçerlidir. Diğer Kullanıcılar. Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin tümünden ve tamamından yalnızca sorumludur. Kullanıcı İçeriğini biz kontrol etmediğimiz için, bunu kabul ve beyan edersiniz. Sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan hiçbir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan Şirketin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, bu duruma dahil olma yükümlülüğümüz yoktur. İşbu belge ile Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, haleflerimizi ve vekillerimizi ibra ve sonsuza kadar ibra etmektesiniz ve işbu belge ile her türlü geçmiş, mevcut ve gelecekteki anlaşmazlık, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülük, sorumluluktan feragat etmekte ve feragat etmektesiniz. Doğrudan veya dolaylı olarak Siteden doğan veya Siteden kaynaklanan veya doğrudan veya dolaylı olarak Siteyle ilgili olan her tür ve nitelikteki eylem ve dava nedeni. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya Medeni Kanunu'nun 1542. maddesinden feragat edersiniz; bu bölüm şunları belirtir: 'Genel ibra, alacaklının kendisi lehine olduğunu bilmediği veya şüphelenmediği alacakları kapsamaz. eğer kendisi tarafından biliniyorsa, borçluyla olan anlaşmasını maddi olarak etkilemiş olması gereken, tahliyenin gerçekleştirildiği zaman.' Çerezler ve Web İşaretleri. Diğer web siteleri gibi PDFfile da ‘çerezleri’ kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ve web sitesinde ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği sayfalar dahil olmak üzere bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler, web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer bilgilere göre özelleştirerek kullanıcı deneyimini optimize etmek için kullanılır. Google DoubleClick DART Çerezi. Google, sitemizdeki üçüncü taraf satıcılardan biridir. Ayrıca, sitemizin ziyaretçilerine www.website.com ve internetteki diğer siteleri ziyaretlerine dayalı reklamlar sunmak için DART çerezleri olarak bilinen çerezleri de kullanır. Ancak ziyaretçiler, https://policies.google.com/technologies/ads Reklam Ortaklarımız adresindeki Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikasını ziyaret ederek DART çerezlerinin kullanımını reddetmeyi seçebilirler. Sitemizdeki reklamverenlerden bazıları çerezler ve web işaretçileri kullanabilir. Reklam ortaklarımız aşağıda listelenmiştir. Reklam ortaklarımızın her birinin, kullanıcı verilerine ilişkin politikaları için kendi Gizlilik Politikası vardır. Daha kolay erişim için aşağıda Gizlilik Politikalarına köprü oluşturduk. Google https://policies.google.com/technologies/ads

Sorumluluk reddi beyanları

Site 'olduğu gibi' ve 'mevcut olduğu şekilde' sağlanmaktadır ve şirketimiz ve tedarikçilerimiz, açık, zımni veya yasal her türlü garantiyi ve koşulu açıkça reddeder. satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessiz kullanım, doğruluk veya ihlal etmeme garantileri veya koşulları.Biz ve tedarikçilerimiz sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli bir şekilde mevcut olacağını garanti etmiyoruz. veya hatasız olarak veya doğru, güvenilir, virüs veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal veya emniyetli olacaktır. Yürürlükteki yasa siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, bu tür tüm garantilerin süresi doksan ( İlk kullanım tarihinden itibaren 90) gün. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, dolayısıyla yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri zımni garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez; dolayısıyla yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli değil.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

  • Kanunların izin verdiği azami ölçüde, şirketimiz veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü tarafa kar kaybı, veri kaybı, ikame ürün tedarik maliyetleri veya dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir maliyet nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu şartlardan veya bu şartlardan veya siteyi kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan örnek niteliğinde, tesadüfi, özel veya cezai zararlar veya şirkete bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile siteyi kullanamamanız. takdir yetkisi ve risk size aittir ve cihazınıza veya bilgisayar sisteminize gelebilecek herhangi bir hasardan veya bundan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.
  • Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada yer alan aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle bağlantılı herhangi bir zararla ilgili olarak size karşı sorumluluğumuz her zaman maksimum elli ABD doları ile sınırlı olacaktır ( ABD Doları 50).Birden fazla iddianın varlığı bu sınırı aşmayacaktır. Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul edersiniz.
  • Bazı yargı bölgeleri tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermemektedir; dolayısıyla yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.