Word till PDF

Konvertera ditt Word-dokument till högkvalitativ PDF med lätthet med hjälp av vårt online-konverteringsverktyg för Word till PDF.

Word till PDF

Att konvertera ett Word-dokument till en PDF är en enkel process som kan göras i själva Microsoft Word eller med olika onlinekonverterare om du inte har Word tillgängligt. Så här kan du konvertera ett Word-dokument till en PDF:

Använda Google Dokument: Öppna Google Drive och ladda upp ditt Word-dokument. När du har laddat upp det öppnar du det med Google Dokument. Gå till 'Arkiv' > 'Ladda ner' > 'PDF-dokument (.pdf)'.

Använda LibreOffice eller OpenOffice: Öppna Word-dokumentet i LibreOffice Writer eller OpenOffice Writer. Gå till 'Arkiv' > 'Exportera som PDF'. Välj dina PDF-inställningar och klicka på 'Exportera'.