Lås upp PDF

Lås upp PDF-filer snabbt och enkelt gratis online

Lås upp PDF

Att låsa upp en PDF avser att ta bort lösenordsbegränsningar från en PDF-fil. Detta innebär vanligtvis att du vill ta bort ett lösenord som förhindrar att filen öppnas (användarlösenord) eller ett som begränsar redigering och utskrift av filen (ägarlösenord). Observera att borttagning av lösenordsskydd från PDF-filer utan tillstånd kan vara olagligt och mot användarvillkoren för dokumentet. Se till att du har rätt att ändra dokumentet eller har fått tillstånd från dokumentägaren. Om du har rätt att låsa upp PDF:en , det finns flera sätt att göra det:

Använda Adobe Acrobat: Om du känner till lösenordet: Öppna den skyddade PDF-filen i Adobe Acrobat. Gå till 'Arkiv' > 'Egenskaper' > fliken 'Säkerhet'. Välj 'Ingen säkerhet' i rutan Säkerhetsmetod. Ange lösenordet när du uppmanas. Spara PDF-filen.

Använda Google Chrome: Öppna Google Chrome (se till att du har lösenordet för PDF-filen). Dra och släpp PDF-filen till en ny flik. När du uppmanas anger du lösenordet för att öppna PDF-filen. När PDF-filen är öppna, skriv ut dokumentet genom att trycka på CTRL + P eller CMD + P på Mac. I utskriftsfönstret väljer du 'Spara som PDF' och klickar sedan på 'Spara'. Välj din plats för att spara, så sparas den nya PDF-filen utan lösenordsskydd .