Rotera PDF-sidor

Rotera dina PDF-filer online gratis. Du kan välja en eller flera sidor och rotera dem samtidigt!

Rotera PDF-sidor

Roterande PDF-sidor är ett vanligt krav för användare som hanterar PDF-dokument. Denna uppgift kan utföras med hjälp av olika programvaruverktyg och tjänster. Så här roterar du PDF-sidor med flera olika metoder:

Använda Adobe Acrobat: Öppna PDF:en i Adobe Acrobat. Välj verktyget 'Ordna sidor' från den högra rutan. Klicka på sidorna eller använd udda/jämna, liggande/stående filter för att välja de sidor du vill rotera. Använd knapparna rotera medurs eller moturs för att rotera de valda sidorna. Spara PDF:en med de roterade sidorna.

Använda förhandsgranskning på macOS: Öppna PDF-filen med förhandsgranskning. Visa miniatyrvyn om den inte redan är synlig. Klicka för att välja den eller de sidor du vill rotera. Välj Verktyg > Rotera åt vänster eller Rotera åt höger från menyn eller klicka på motsvarande knapp i verktygsfältet. Spara PDF-filen.