Lösenordsskyddad PDF

Skydda PDF-filer med ett lösenord för att hålla känslig data konfidentiell

Skydda PDF

Att skydda en PDF-fil innebär vanligtvis att man lägger till ett lösenord till filen så att endast behöriga användare kan se eller redigera innehållet. Det finns flera metoder du kan använda för att skydda en PDF:

Använda Adobe Acrobat: Öppna PDF:en i Adobe Acrobat. Gå till rutan 'Verktyg' och välj 'Skydda.' Välj 'Kryptera' och sedan 'Kryptera med lösenord'. Bekräfta att du vill ändra dokumentsäkerheten. Ställ in ditt lösenord och dina behörigheter, spara sedan dokumentet.

Använda kommandoraden (Linux): Om du använder ett Linux-system kan du använda kommandoradsverktyget pdftk för att lösenordsskydda en PDF: 'pdftk input.pdf output output.pdf user_pw DIT LÖSENORD' Varning : Kom ihåg att styrkan i ditt PDF-skydd bara är lika bra som det lösenord du väljer. Använd ett starkt, unikt lösenord och dela det aldrig med någon du inte litar på.