Konvertera Powerpoint till PDF

Konvertera ditt Powerpoint-dokument till högkvalitativ PDF online gratis

PPTX till PDF

Använda Microsoft PowerPoint: Den enklaste metoden om du har Microsoft PowerPoint: Öppna din PPTX-fil i Microsoft PowerPoint. Klicka på 'Arkiv' i menyraden. Välj 'Exportera' eller 'Spara som' (beroende på din version av PowerPoint). Välj 'PDF' från filformatsalternativen. Klicka på 'Exportera' eller 'Spara'.

Använda Adobe Acrobat: Om du har Adobe Acrobat installerat: Öppna Adobe Acrobat. Gå till 'Verktyg' > 'Skapa PDF'. Ladda upp PPTX-filen. När du har laddat upp klickar du på 'Skapa' eller 'Konvertera'. Spara. den nya PDF-filen till din föredragna plats.

Google Slides: Om du inte har PowerPoint kan du använda Google Slides: Ladda upp PPTX-filen till Google Drive. Öppna den med Google Slides. Klicka på 'Arkiv', sedan 'Ladda ner' och välj 'PDF-dokument (.pdf)'.