PDF till Word

Konvertera ditt Word-dokument till högkvalitativ PDF med lätthet med vårt online-konverteringsverktyg för PDF till Word.

PDF till Word

Att konvertera en PDF till ett Word-dokument är en vanlig uppgift och kan göras med flera metoder. Här är några alternativ:

Adobe Acrobat DC: Om du har Adobe Acrobat DC, följ dessa steg: Öppna PDF:en i Acrobat. Klicka på verktyget 'Exportera PDF' i den högra rutan. Välj Microsoft Word som exportformat och välj sedan 'Word-dokument.' Klicka på 'Exportera'. Om din PDF innehåller skannad text kommer Acrobat att köra textigenkänning automatiskt. Namnge din Word-fil och spara den på önskad plats.

Microsoft Word: Senaste versioner av Microsoft Word kan öppna PDF-filer direkt och konvertera dem till redigerbara Word-dokument: Öppna Word och välj 'Öppna' från Arkiv-menyn. Navigera till PDF-filen och välj den. Word informerar du att den kommer att göra en kopia av PDF-filen och konvertera dess innehåll till ett format som Word kan visa. Klicka på 'OK.' Du kan nu redigera dokumentet och spara det som en DOC- eller DOCX-fil.