Ordna PDF-sidor

Ordna PDF-sidor online gratis. Du kan välja en eller flera sidor och organisera dem samtidigt!

Ordna PDF-sidor

Att organisera PDF-sidor kan innebära att ordna om, rotera, infoga, ta bort eller extrahera sidor i ett PDF-dokument. Det finns flera verktyg tillgängliga för att organisera PDF-sidor:

Adobe Acrobat: Adobe Acrobat är ett omfattande verktyg som erbjuder omfattande funktioner för att organisera PDF-sidor: Öppna din PDF i Adobe Acrobat. Klicka på verktyget 'Ordna sidor' från den högra rutan. Du kan sedan: Ordna om sidor genom att dra och släppa miniatyrer till önskad plats. Rotera sidor genom att välja sidor och klicka på knapparna rotera medurs eller moturs. Radera sidor genom att markera dem och klicka på raderingsikonen. Extrahera sidor genom att välja sidorna och klicka på knappen extrahera. Infoga sidor från ett annat dokument med hjälp av infogningsalternativen. När du har gjort dina ändringar, spara PDF-filen med den nya sidorganisationen.

Förhandsgranskning på macOS: Förhandsgranskning tillåter grundläggande sidorganisation: Öppna PDF:en i förhandsgranskning. Visa sidofältet om det inte redan är synligt och ställ in det så att det visar miniatyrer. Du kan sedan: Ordna om sidor genom att dra och släppa miniatyrer . Radera sidor genom att välja en sida och trycka på delete-tangenten. Rotera sidor genom att välja en sida och klicka på rotera-knappen i verktygsfältet. Spara ditt dokument för att behålla ändringarna.