Sammanfoga PDF

Kombinera PDF-filer i den ordning du vill ha med den enklaste PDF-sammanslagningen som finns tillgänglig.

Slå samman PDF

Sammanfoga flera PDF-filer till ett dokument kan göras på olika sätt, beroende på vilka verktyg och programvara du har tillgång till. Så här sammanfogar du PDF-filer med olika metoder:

Adobe Acrobat DC: Med Adobe Acrobat DC (den betalda versionen) kan du enkelt kombinera PDF-filer: Öppna Adobe Acrobat DC. Klicka på 'Verktyg' > 'Kombinera filer'. Lägg till de PDF-filer du vill slå samman . Ordna filerna i önskad ordning. Klicka på 'Kombinera'. Spara den nya PDF-filen på önskad plats.

Förhandsgranska på macOS Förhandsgranskning på macOS låter dig sammanfoga PDF-filer på egen hand: Öppna en PDF-fil i förhandsgranskning. Visa miniatyrbildsrutan. Dra och släpp de andra PDF-filerna till miniatyrbildsrutan där du vill att de ska vara i dokumentet. Gå till 'Arkiv' > 'Exportera som PDF' om du vill spara en ny kopia, eller bara spara ändringarna i den befintliga filen.