Extrahera PDF-sidor

Extrahera PDF-sidor för att få en ny PDF-fil som endast innehåller de önskade sidorna

Extrahera PDF-sidor

Att extrahera sidor från en PDF kan göras med olika metoder och verktyg. Nedan finns flera vanliga sätt att göra detta:

Adobe Acrobat: Om du har Adobe Acrobat (inte bara den kostnadsfria Reader), kan du extrahera sidor: Öppna PDF:en i Adobe Acrobat. Välj verktyget 'Ordna sidor': Välj 'Verktyg' > 'Ordna sidor.' Välj de sidor du vill extrahera. Klicka på knappen 'Extrahera'. Markera alternativet 'Ta bort sidor efter extrahering' om du vill ta bort sidorna från originalfilen. Klicka på 'OK' och sedan 'Spara' för att spara den nya PDF-filen fil.

Förhandsgranska på macOS: Om du använder en Mac kan du använda appen Förhandsgranska för att extrahera sidor: Öppna PDF:en med förhandsgranskning. Visa miniatyrbildsrutan. Välj sidorna du vill extrahera (du kan hålla nere kommandotangenten för att välja flera sidor). Dra de markerade sidorna till skrivbordet eller till ett Finder-fönster så sparas de som ett nytt PDF-dokument.