Komprimera PDF

Minska filstorleken samtidigt som du bibehåller maximal PDF-kvalitet.

Komprimera PDF

Komprimering av en PDF kan göras på en mängd olika sätt, vart och ett med olika verktyg och metoder. Här är några vanliga sätt att komprimera en PDF: Online PDF-komprimeringsverktyg Onlineverktyg kan vara det enklaste sättet att komprimera PDF-filer. Webbplatser som Smallpdf, ILovePDF eller Adobes onlineverktyg för PDF-komprimering erbjuder lättanvända gränssnitt: Gå till webbplatsen för PDF-komprimeringsverktyget. Ladda upp din PDF-fil. Välj komprimeringsnivån eller alternativen om tillgängliga. Komprimera filen. Ladda ner komprimerad PDF tillbaka till din dator.

Adobe Acrobat Om du har Adobe Acrobat Pro kan du komprimera PDF-filer enligt följande: Öppna PDF:en i Adobe Acrobat Pro. Gå till Arkiv > Spara som annat > Reducerad PDF eller Optimerad PDF (alternativet kan variera beroende på på din version av Acrobat). Välj versionskompatibilitet och komprimeringsinställningar. Spara den nya, komprimerade PDF-filen.

Förhandsgranska på macOS På en Mac kan Preview-appen minska filstorleken: Öppna PDF:en med förhandsgranskning. Gå till Arkiv > Exportera. Klicka på rullgardinsmenyn 'Quartz Filter' och välj 'Minska filstorlek'. Spara den nya PDF-filen.