Določila in pogoji

Različica 1.0

Spletno mesto PDFfile, ki se nahaja na https://www.pdffile.org, je avtorsko zaščiteno delo, ki pripada PDFfile. Za nekatere funkcije spletnega mesta lahko veljajo dodatne smernice, pogoji ali pravila, ki bodo objavljena na Spletno mesto v povezavi s takšnimi funkcijami. Vsi takšni dodatni pogoji, smernice in pravila so vključeni v te pogoje s sklicevanjem. Ti pogoji uporabe opisujejo pravno zavezujoče pogoje in določila, ki nadzirajo vašo uporabo spletnega mesta. S PRIJAVO V SPLETNO MESTO SE VAS STE SKLADNI S TEMI POGOJI in izjavljate, da imate pooblastila in zmogljivost za sprejemanje teh pogojev. ZA DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA MORATE BITI STARI VSAJ 18 LET. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI DOLOČBAMI TEH POGOJEV, NE PRIJAVITE SE IN/ALI UPORABLJAJTE SPLETNO MESTO. Ti pogoji zahtevajo uporabo arbitražnega razdelka 10.2 na individualni osnovi za reševanje sporov in tudi omejitev pravnih sredstev, ki so vam na voljo v primeru spora.

Dostop do spletnega mesta

V skladu s temi pogoji. Podjetje vam podeljuje neprenosljivo, neizključno, preklicno, omejeno licenco za dostop do spletnega mesta izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo. Nekatere omejitve. Pravice, ki so vam odobrene v teh pogojih zanje veljajo naslednje omejitve: (a) mesta ne smete prodajati, dajati v najem, zakup, prenašati, dodeljevati, distribuirati, gostiti ali kako drugače komercialno izkoriščati; (b) ne smete spreminjati, izdelovati izpeljank, razstavljati, obračati zbirati ali izvajati obratni inženiring katerega koli dela spletnega mesta; (c) do mesta ne smete dostopati, da bi zgradili podobno ali konkurenčno spletno mesto; in (d) razen kot je izrecno navedeno tukaj, nobenega dela mesta ni dovoljeno kopirati, reproducirati, distribuirajo, ponovno objavljajo, prenašajo, prikazujejo, objavljajo ali prenašajo v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, razen če ni navedeno drugače, bodo vse prihodnje izdaje, posodobitve ali drugi dodatki k funkcionalnosti spletnega mesta predmet teh pogojev. Vse avtorske in druge lastniške opombe na mesto je treba ohraniti na vseh njegovih kopijah. Podjetje si pridržuje pravico, da spremeni, začasno ustavi ali ukine spletno mesto z ali brez obvestila. Strinjate se, da podjetje ne bo odgovorno vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, prekinitev ali ukinitev spletnega mesta ali katerega koli dela. Brez podpore ali vzdrževanja. Strinjate se, da podjetje ni dolžno zagotoviti kakršne koli podpore v zvezi s spletnim mestom. Z izjemo kakršne koli uporabniške vsebine, ki jo morda zagotovite, se zavedate, da so vse pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami in poslovnimi skrivnostmi, na spletnem mestu in njegovi vsebini v lasti podjetja ali dobaviteljev podjetja. Upoštevajte, da vam ti pogoji in dostop do spletnega mesta ne dajejo nikakršnih pravic, naslova ali deleža v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, razen pravic omejenega dostopa, izraženih v razdelku 2.1. Podjetje in njegovi dobavitelji si pridržujejo vse pravice, ki niso podeljene v teh pogojih.

Povezave in oglasi tretjih oseb; drugi uporabniki

Povezave in oglasi tretjih oseb. Spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest in storitev tretjih oseb in/ali prikazuje oglase za tretje osebe. Takšne povezave in oglasi tretjih oseb niso pod nadzorom podjetja, in podjetje ni odgovorno za nobene povezave in oglase tretjih oseb. Podjetje omogoča dostop do teh povezav in oglasov tretjih oseb samo kot ugodnost za vas in ne pregleduje, odobrava, spremlja, podpira, jamči ali daje kakršnih koli zagotovil z spoštovanje povezav in oglasov tretjih oseb. Vse povezave in oglase tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost in morate biti pri tem primerno previdni in diskretni. Ko kliknete katero koli od povezav in oglasov tretjih oseb , veljajo ustrezni pogoji in pravilniki tretjih oseb, vključno s praksami tretjih oseb glede zasebnosti in zbiranja podatkov. Drugi uporabniki. Vsak uporabnik spletnega mesta je izključno odgovoren za katero koli in vso lastno uporabniško vsebino. Ker ne nadzorujemo uporabniške vsebine, potrjujete in strinjate, da nismo odgovorni za nobeno uporabniško vsebino, ne glede na to, ali jo posredujete vi ali drugi. Strinjate se, da družba ne bo odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala kot posledica takšnih interakcij. Če pride do spora med vami in katerim koli uporabnikom spletnega mesta, nismo dolžni sodelovati. S tem odvezujete in za vedno odvezujete družbo in naše uradnike, zaposlene, zastopnike, naslednike in prevzemnike ter se s tem odpovedujete in odpovedujete vsakemu preteklemu, sedanjemu in prihodnjemu sporu, zahtevku, sporu, zahtevku, pravici, obveznosti, odgovornosti, dejanje in razlog za dejanje vseh vrst in narave, ki je nastalo ali izhaja neposredno ali posredno iz spletnega mesta ali se neposredno ali posredno nanaša na spletno mesto. Če ste prebivalec Kalifornije, se s tem odpovedujete oddelku 1542 civilnega zakonika Kalifornije v zvezi z zgoraj navedenim, ki pravi: 'splošna sprostitev ne velja za terjatve, za katere upnik ne ve ali sumi, da obstajajo v njegovo korist na čas izvršitve odpusta, ki je moral, če je vedel, bistveno vplivati na njegovo poravnavo z dolžnikom.“ Piškotki in spletni svetilniki. Kot katera koli druga spletna stran tudi PDFfile uporablja 'piškotke'. Ti piškotki se uporabljajo za shranjevanje informacij, vključno z nastavitvami obiskovalcev in stranmi na spletnem mestu, do katerih je obiskovalec dostopal ali jih obiskal. Informacije se uporabljajo za optimizacijo uporabniške izkušnje s prilagajanjem vsebine naše spletne strani glede na vrsto brskalnika obiskovalcev in/ali druge podatke. Google DoubleClick DART piškotek. Google je eden od tretjih ponudnikov na našem spletnem mestu. Uporablja tudi piškotke, znane kot piškotki DART, za prikazovanje oglasov obiskovalcem našega spletnega mesta na podlagi njihovega obiska www.website.com in drugih spletnih mest na internetu. Vendar se lahko obiskovalci odločijo, da zavrnejo uporabo piškotkov DART, tako da obiščejo Googlov pravilnik o zasebnosti za oglasno in vsebinsko omrežje na naslednjem URL-ju – https://policies.google.com/technologies/ads Naši oglaševalski partnerji. Nekateri oglaševalci na našem spletnem mestu morda uporabljajo piškotke in spletne svetilnike. Spodaj so navedeni naši oglaševalski partnerji. Vsak od naših oglaševalskih partnerjev ima svojo politiko zasebnosti za svojo politiko uporabniških podatkov. Za lažji dostop smo spodaj postavili hiperpovezavo do njihovih pravilnikov o zasebnosti. Google https://policies.google.com/technologies/ads

Zavrnitve odgovornosti

Spletno mesto je na voljo na osnovi 'takšno, kot je' in 'kot je na voljo', podjetje in naši dobavitelji pa izrecno zavračajo kakršna koli jamstva in pogoje, izrecne, implicitne ali zakonske, vključno z vsemi garancije ali pogoje za prodajo, primernost za določen namen, naslov, tiho uživanje, točnost ali nekršitev. Mi in naši dobavitelji ne jamčimo, da bo spletno mesto izpolnjevalo vaše zahteve, da bo na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno, ali brez napak, ali bo točna, zanesljiva, brez virusov ali druge škodljive kode, popolna, zakonita ali varna. Če veljavna zakonodaja zahteva kakršna koli jamstva v zvezi s spletnim mestom, so vsa taka jamstva omejena na trajanje devetdeset ( 90) dni od datuma prve uporabe. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev, zato zgornja izključitev morda ne velja za vas. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev glede trajanja implicitne garancije, zato lahko zgornja omejitev ne velja za vas.

Omejitev odgovornosti

  • V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, podjetje ali naši dobavitelji v nobenem primeru ne bodo odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za izgubljeni dobiček, izgubljene podatke, stroške nabave nadomestnih izdelkov ali kakršne koli posredne, posledične , eksemplarična, naključna, posebna ali kaznovalna škoda, ki izhaja iz ali je povezana s temi pogoji ali vašo uporabo ali nezmožnostjo uporabe spletnega mesta, tudi če je bilo podjetje obveščeno o možnosti take škode. Dostop do spletnega mesta in njegova uporaba sta na lastno presojo in tveganje, vi pa boste izključno odgovorni za kakršno koli škodo na vaši napravi ali računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki iz tega izhaja.
  • V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, ne glede na kar koli v nasprotju s tem dokumentom, bo naša odgovornost do vas za kakršno koli škodo, ki izhaja iz ali povezana s to pogodbo, vedno omejena na največ petdeset ameriških dolarjev ( 50 ameriških dolarjev). Obstoj več kot enega zahtevka ne bo povečal te omejitve. Strinjate se, da naši dobavitelji ne bodo imeli nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz te pogodbe ali se nanašala nanjo.
  • Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitve ali izključitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zato zgornja omejitev ali izključitev morda ne velja za vas.