Previesť TIFF do PDF

Zadarmo online konvertuje obrázky TIFF na dokument PDF

TIFF do PDF

Konverziu TIFF (formát tagovaných obrázkov) do PDF (portable Document Format) je možné vykonať pomocou niekoľkých metód, vrátane softvérových aplikácií, online konvertorov a programovacích knižníc, ak chcete konverziu integrovať do pracovného postupu alebo aplikácie.

Pomocou Adobe Acrobat: Otvorte Adobe Acrobat. Prejdite na 'Súbor' > 'Vytvoriť' > 'PDF zo súboru...'. Vyberte súbor TIFF, ktorý chcete previesť. Keď je súbor otvorený v aplikácii Acrobat, kliknite na 'Súbor' > 'Uložiť ako' a vyberte 'PDF'.

Pomocou programu Microsoft Word: Otvorte program Microsoft Word a vložte obrázok TIFF do nového dokumentu. Môžete to urobiť pretiahnutím súboru TIFF priamo do otvoreného dokumentu programu Word alebo použitím možnosti 'Vložiť' > 'Obrázky'. Po vložení kliknite na „Súbor“ > „Uložiť ako“. V rozbaľovacej ponuke „Uložiť ako typ“ vyberte „PDF“ a potom dokument uložte.