Otočiť stránky PDF

Otáčajte svoje PDF súbory online zadarmo. Môžete vybrať jednu alebo viacero strán a otočiť ich naraz!

Otočiť stránky PDF

Otáčanie stránok PDF je bežnou požiadavkou pre používateľov, ktorí pracujú s dokumentmi PDF. Túto úlohu možno vykonať pomocou rôznych softvérových nástrojov a služieb. Tu je vysvetlené, ako otáčať stránky PDF pomocou niekoľkých rôznych metód:

Pomocou programu Adobe Acrobat: Otvorte súbor PDF v programe Adobe Acrobat. V pravom paneli vyberte nástroj „Usporiadať stránky“. Kliknite na strany alebo použite filtre nepárne/párne, na šírku/na výšku a vyberte strany, ktoré chcete otočiť. Pomocou tlačidiel otáčania v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek otočte vybraté strany. Uložte súbor PDF s otočenými stranami.

Používanie ukážky v systéme macOS: Otvorte súbor PDF s ukážkou. Zobrazte zobrazenie miniatúr, ak ešte nie je viditeľné. Kliknutím vyberte strany, ktoré chcete otočiť. Z ponuky vyberte položku Nástroje > Otočiť doľava alebo Otočiť doprava alebo kliknite na príslušné tlačidlo na paneli s nástrojmi. Uložte súbor PDF.