Odstrániť stránky PDF

Odstránenie stránok z dokumentu PDF online zadarmo

Odstrániť stránky PDF

Odstránenie stránok z PDF možno vykonať niekoľkými spôsobmi, v závislosti od toho, aké nástroje máte k dispozícii. Tu je návod, ako to môžete urobiť pomocou rôznych metód:

Pomocou programu Adobe Acrobat: Otvorte súbor PDF v programe Adobe Acrobat DC. Kliknite na nástroj „Usporiadať stránky“ na pravej table. Vyberte miniatúru strán, ktoré chcete odstrániť. Kliknite na ikonu „Odstrániť“ na hornom paneli s nástrojmi (vyzerá ako odpadkový kôš). Uložte PDF s odstránenými stranami.

Používanie ukážky v systéme macOS: Otvorte súbor PDF v ukážke. Ak chcete zobraziť miniatúry strán na bočnom paneli, vyberte položku Zobraziť > Miniatúry. Vyberte stranu alebo strany, ktoré chcete odstrániť. Stlačte kláves Delete na klávesnici alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť ” na paneli s nástrojmi. Uložiť PDF.