Konvertovať PNG do PDF

Zadarmo online konvertuje obrázky PNG na dokument PDF

PNG do PDF

Adobe Acrobat DC: Ak máte Adobe Acrobat DC, môžete vytvoriť PDF z obrázkov PNG: Otvorte Adobe Acrobat DC. Kliknite na „Súbor“ > „Vytvoriť“ > „PDF zo súboru.“ Vyberte súbory PNG, ktoré chcete previesť. Po otvorení obrázka ho môžete uložiť ako súbor PDF.

Windows: V systéme Windows, bez akéhokoľvek softvéru tretej strany: Otvorte obrázok PNG pomocou ľubovoľného prehliadača fotografií, ktorý ponúka možnosť tlače. Vyberte možnosť 'Tlač'. Ako tlačiareň vyberte 'Microsoft Print to PDF'. Kliknite 'Vytlačiť' a potom súbor uložiť ako PDF.

macOS: V systéme macOS otvorte súbor PNG pomocou ukážky. Prejdite na 'Súbor' > 'Exportovať ako PDF.' Vyberte umiestnenie na uloženie súboru a potom kliknite na „Uložiť