Zoskupiť súbory PDF do ZIP

Komprimujte súbory PDF do jedného komprimovaného súboru ZIP pre jednoduchšie ukladanie a zdieľanie

PDF do ZIP

Konverzia PDF do súboru ZIP zvyčajne znamená, že chcete skomprimovať súbor PDF do menšieho súboru alebo chcete zbaliť viacero súborov PDF do jedného archívu ZIP. Môžete to urobiť takto:

V systéme Windows: Jeden súbor PDF: Nájdite súbor PDF v Prieskumníkovi súborov. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor. Vyberte 'Odoslať' > 'Komprimovaný (zazipovaný) priečinok. 'Viaceré súbory PDF: Vyberte všetky súbory PDF, ktoré chcete skomprimovať. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté súbory. Vyberte položku „Odoslať do“ > „Komprimovaný (zazipovaný) priečinok.'

V systéme macOS: Jeden súbor PDF: Nájdite súbor PDF vo Finderi. Kliknite na súbor so stlačeným klávesom Control. Vyberte 'Komprimovať [názov súboru]. 'Viaceré súbory PDF: Zvýraznite všetky súbory PDF, ktoré chcete zahrnúť do súboru ZIP. Kliknite so stlačeným klávesom Control a kliknite na vybrané súbory. Vyberte možnosť „Komprimovať [počet] položiek.