PDF do Wordu

Preveďte svoj dokument programu Word na vysokokvalitné PDF jednoducho pomocou nášho online nástroja na prevod PDF do formátu Word.

PDF do Wordu

Konverzia PDF do dokumentu Word je bežná úloha a možno ju vykonať niekoľkými spôsobmi. Tu je niekoľko možností:

Adobe Acrobat DC: Ak máte Adobe Acrobat DC, postupujte podľa týchto krokov: Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat. Kliknite na nástroj „Exportovať PDF“ v pravom paneli. Ako formát exportu vyberte Microsoft Word a potom vyberte 'Dokument programu Word.' Kliknite na „Exportovať“. Ak váš PDF obsahuje naskenovaný text, Acrobat spustí rozpoznávanie textu automaticky. Pomenujte svoj súbor Word a uložte ho na požadované miesto.

Microsoft Word: Najnovšie verzie programu Microsoft Word dokážu otvárať súbory PDF priamo a konvertovať ich na upraviteľné dokumenty Word: Otvorte Word a v ponuke Súbor vyberte možnosť „Otvoriť“. Prejdite na súbor PDF a vyberte ho. Word bude informovať že vytvorí kópiu PDF a skonvertuje jeho obsah do formátu, ktorý Word dokáže zobraziť. Kliknite na „OK“. Teraz môžete dokument upraviť a uložiť ako súbor DOC alebo DOCX.