Previesť PDF do TXT

Preveďte svoj TXT dokument na vysokokvalitné PDF jednoducho pomocou nášho online nástroja na prevod PDF do TXT.

PDF do TXT

Prevod PDF na obyčajný textový súbor (TXT) je možné dosiahnuť pomocou rôznych nástrojov a metód. Nižšie sú uvedené niektoré možnosti, ktoré môžete zvážiť:

Adobe Acrobat Reader DC alebo Pro: Adobe Acrobat Pro DC obsahuje možnosť ukladať súbory PDF priamo ako textové súbory: Otvorte súbor PDF v aplikácii Adobe Acrobat. Prejdite do ponuky Súbor > Uložiť ako iné > Text. Vyberte požadované umiestnenie uložte súbor a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vstavané funkcie v operačných systémoch: Windows: Môžete vybrať text v súbore PDF otvorenom v prehliadači alebo prehliadači PDF a skopírovať a vložiť ho do textového editora, ako je Poznámkový blok. macOS: Môžete použiť aplikáciu Preview vyberte text a potom ho skopírujte a vložte do TextEdit. Nezabudnite nastaviť TextEdit na režim obyčajného textu (Formát > Vytvoriť obyčajný text).