Previesť PDF do BMP

Konvertovať PDF dokument na obrázky BMP online zadarmo

PDF do BMP

Konverziu súborov PDF na obrázky BMP je možné vykonať pomocou rôznych nástrojov. Nižšie sú uvedené niektoré metódy, ktoré môžete použiť:

Adobe Acrobat: Pomocou Adobe Acrobat Pro môžete exportovať PDF do obrazových formátov vrátane BMP: Otvorte PDF v Adobe Acrobat Pro. Prejdite na 'Súbor' > 'Exportovať do' > 'Obrázok' > 'BMP ( .bmp)'. Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, a kliknite na tlačidlo 'Uložiť'.

Softvér na úpravu obrázkov: Programy ako GIMP (GNU Image Manipulation Program) môžu importovať súbory PDF a uložiť ich ako BMP: Otvorte GIMP. Prejdite na 'Súbor' > 'Otvoriť' a vyberte súbor PDF. Importujte stránky PDF, ktoré chcete konvertovať (niektoré programy umožňujú vybrať konkrétne stránky). Prejdite na 'Súbor' > 'Exportovať ako'. Z možností formátu súboru vyberte BMP a exportujte.