Zlúčiť PDF

Skombinujte súbory PDF v požadovanom poradí s najjednoduchším dostupným zlučovaním súborov PDF.

Zlúčiť PDF

Zlúčenie viacerých súborov PDF do jedného dokumentu je možné vykonať rôznymi spôsobmi v závislosti od nástrojov a softvéru, ku ktorým máte prístup. Tu je vysvetlené, ako zlúčiť súbory PDF rôznymi spôsobmi:

Adobe Acrobat DC: Pomocou Adobe Acrobat DC (platená verzia) môžete jednoducho kombinovať súbory PDF: Otvorte Adobe Acrobat DC. Kliknite na 'Nástroje' > 'Kombinovať súbory'. Pridajte súbory PDF, ktoré chcete zlúčiť . Usporiadajte súbory v požadovanom poradí. Kliknite na 'Skombinovať'. Uložte nový súbor PDF do preferovaného umiestnenia.

Ukážka v systéme macOS Ukážka v systéme macOS vám umožňuje natívne zlúčiť súbory PDF: Otvorte jeden súbor PDF v ukážke. Zobrazte tablu Miniatúry. Ostatné súbory PDF presuňte myšou na tablu Miniatúry tam, kde ich chcete mať v dokumente. Ak chcete uložiť novú kópiu alebo uložiť zmeny do existujúceho súboru, prejdite na položku „Súbor“ > „Exportovať ako PDF