Komprimovať PDF

Znížte veľkosť súboru pri zachovaní maximálnej kvality PDF.

Komprimovať PDF

Komprimáciu PDF možno vykonať rôznymi spôsobmi, pričom každý zahŕňa iné nástroje a metódy. Tu je niekoľko bežných spôsobov, ako komprimovať PDF: Online nástroje na kompresiu PDF Online nástroje môžu byť najjednoduchším spôsobom kompresie súborov PDF. Webové stránky ako Smallpdf, ILovePDF alebo online nástroj na kompresiu PDF od Adobe ponúkajú ľahko použiteľné rozhrania: Prejdite na webovú stránku nástroja na kompresiu PDF. Nahrajte svoj súbor PDF. Vyberte úroveň kompresie alebo možnosti, ak sú k dispozícii. Komprimujte súbor. Stiahnite si komprimované PDF späť do počítača.

Adobe Acrobat Ak máte Adobe Acrobat Pro, môžete komprimovať súbory PDF takto: Otvorte PDF v Adobe Acrobat Pro. Prejdite na Súbor > Uložiť ako iné > Zmenšené PDF alebo Optimalizované PDF (možnosť sa môže líšiť v závislosti vo svojej verzii aplikácie Acrobat). Vyberte nastavenia kompatibility verzie a kompresie. Uložte nový komprimovaný súbor PDF.

Ukážka v systéme macOS Na Macu môže aplikácia Preview zmenšiť veľkosť súboru: Otvorte súbor PDF s ukážkou. Prejdite na Súbor > Exportovať. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Quartz Filter a vyberte možnosť Zmenšiť veľkosť súboru. Uložte nový PDF.