Termeni și condiții

Versiunea 1.0

Site-ul web PDFfile situat la https://www.pdffile.org este o lucrare protejată prin drepturi de autor aparținând PDFfile. Anumite caracteristici ale Site-ului pot face obiectul unor îndrumări, termeni sau reguli suplimentare, care vor fi postate pe Site-ul în legătură cu astfel de caracteristici. Toți astfel de termeni, îndrumări și reguli suplimentare sunt încorporate prin referință în acești Termeni. Acești Termeni de utilizare descriu termenii și condițiile obligatorii din punct de vedere juridic care supraveghează utilizarea site-ului de către dvs. PRIN CONECTAREA LA SITE, TU SUNT CONFORMĂ CĂ ACEȚI TERMENI și declarați că aveți autoritatea și capacitatea de a intra în acești Termeni. TREBUIE SĂ AVEȚI VARSTA DE MĂRÂN 18 ANI PENTRU A ACCESA SITE-UL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE PREVEDERIILE ACESTOR TERMENI, NU FACEȚI CONECTAȚI-VĂ ȘI/SAU UTILIZAȚI SITE-UL. Acești termeni necesită utilizarea Secțiunii 10.2 de arbitraj pe bază individuală pentru a rezolva litigiile și, de asemenea, pentru a limita căile de atac disponibile în cazul unei dispute.

Acces la site

Supus acestor Termeni. Compania vă acordă o licență limitată, netransferabilă, neexclusivă, revocabilă pentru a accesa Site-ul exclusiv pentru uz personal, necomercial. Anumite restricții. Drepturile care vi s-au aprobat în acești Termeni. sunt supuse următoarelor restricții: (a) nu veți vinde, închiria, închiria, transferați, cesionați, distribuiți, găzduiți sau exploatați în alt mod comercial Site-ul; (b) nu veți modifica, face lucrări derivate, dezasambla, inversați compilați sau efectuați inginerie inversă a oricărei părți a site-ului; (c) nu veți accesa site-ul pentru a construi un site web similar sau competitiv; și (d) cu excepția cazurilor menționate în mod expres aici, nicio parte a site-ului nu poate fi copiată, reprodusă, distribuite, republicate, descărcate, afișate, postate sau transmise sub orice formă sau prin orice mijloc, cu excepția cazului în care se indică altfel, orice lansare viitoare, actualizare sau altă adăugare la funcționalitatea Site-ului va fi supusă acestor Termeni. Toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate pe Site-ul trebuie păstrat pe toate copiile acestuia. Compania își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau opri Site-ul cu sau fără notificare. Ați aprobat că Compania nu va fi responsabilă față de dvs. sau de orice terță parte pentru nicio modificare, întrerupere sau încetare a Site-ului sau a oricărei părți. Fără asistență sau întreținere. Sunteți de acord că Compania nu va avea nicio obligație de a vă oferi suport în legătură cu Site-ul. Excluzând orice Conținut de utilizator pe care îl puteți furniza, sunteți conștient de faptul că toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și secretele comerciale, din Site și conținutul acestuia sunt deținute de Companie sau de furnizorii Companiei. Rețineți că acești Termeni și accesul la Site nu vă oferă niciun drept, titlu sau interes asupra sau asupra niciunui drept de proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor de acces limitate exprimate în Secțiunea 2.1. Compania și furnizorii săi își rezervă toate drepturile neacordate în acești Termeni.

Legături și anunțuri terță parte; Alți utilizatori

Legături și anunțuri ale terților. Site-ul poate conține link-uri către site-uri web și servicii terțe și/sau să afișeze reclame pentru terți. Aceste linkuri și anunțuri ale terților nu sunt sub controlul Companiei, și Compania nu este responsabilă pentru linkurile și anunțurile terțelor părți. Compania oferă acces la aceste linkuri și anunțuri ale terților doar pentru confortul dvs. și nu examinează, aprobă, monitorizează, susține, garantează și nu face nicio declarație cu cu privire la linkurile și anunțurile terțelor părți. Utilizați toate linkurile și anunțurile terților pe propriul risc și ar trebui să aplicați un nivel adecvat de precauție și discreție în acest sens. Când faceți clic pe oricare dintre linkurile și anunțurile terțelor părți. , se aplică termenii și politicile terței părți aplicabile, inclusiv practicile de confidențialitate și colectarea datelor ale terței părți. Alți utilizatori. Fiecare utilizator al site-ului este singurul responsabil pentru orice și tot propriul conținut de utilizator. Deoarece nu controlăm conținutul utilizatorului, recunoașteți și sunt de acord că nu suntem responsabili pentru niciun conținut de utilizator, indiferent dacă este furnizat de dvs. sau de alții. Sunteți de acord că Compania nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daune suferite ca urmare a unor astfel de interacțiuni. Dacă există o dispută între dvs. și orice utilizator al Site-ului, nu avem nicio obligație să ne implicăm. Prin prezenta, eliberați și eliberați pentru totdeauna Compania și ofițerii, angajații, agenții, succesorii și mandatarii noștri de la, și prin prezenta renunțați și renunțați la fiecare dispută, pretenție, controversă, cerere, drept, obligație, răspundere trecută, prezentă și viitoare, acțiune și cauză de acțiune de orice fel și natură, care a apărut sau ia naștere direct sau indirect din, sau care are legătură directă sau indirectă cu site-ul. Dacă sunteți rezident în California, renunțați prin prezenta la secțiunea 1542 a codului civil din California în legătură cu cele de mai sus, care prevede: „o eliberare generală nu se extinde la creanțele pe care creditorul nu le știe sau nu le suspectează că există în favoarea sa la momentul executării eliberării, care, dacă este cunoscut de el sau ea, trebuie să fi afectat material decontarea sa cu debitorul”. Cookie-uri și Web Beacons. Ca orice alt site web, PDFfile folosește „cookie-uri”. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a stoca informații, inclusiv preferințele vizitatorilor și paginile de pe site-ul web pe care vizitatorul le-a accesat sau le-a vizitat. Informațiile sunt folosite pentru a optimiza experiența utilizatorilor prin personalizarea conținutului paginii noastre web pe baza tipului de browser al vizitatorilor și/sau a altor informații. Cookie-ul Google DoubleClick DART. Google este unul dintre furnizorii terți de pe site-ul nostru. De asemenea, utilizează cookie-uri, cunoscute sub numele de cookie-uri DART, pentru a difuza reclame vizitatorilor site-ului nostru pe baza vizitei acestora pe www.website.com și pe alte site-uri de pe internet. Cu toate acestea, vizitatorii pot alege să refuze utilizarea modulelor cookie DART vizitând Politica de confidențialitate Google pentru anunțuri și rețea de conținut la următoarea adresă URL – https://policies.google.com/technologies/ads Partenerii noștri de publicitate. Unii dintre agenții de publicitate de pe site-ul nostru pot folosi cookie-uri și semnalizatoare web. Partenerii noștri de publicitate sunt enumerați mai jos. Fiecare dintre partenerii noștri de publicitate are propria sa Politică de confidențialitate pentru politicile lor privind datele utilizatorilor. Pentru un acces mai ușor, am creat un hyperlink către Politicile lor de confidențialitate de mai jos. Google https://policies.google.com/technologies/ads

Declinări de răspundere

Site-ul este furnizat pe o bază „așa cum este” și „așa cum este disponibil”, iar compania și furnizorii noștri declin în mod expres orice garanție și condiții de orice fel, fie exprese, implicite sau statutare, inclusiv toate garanții sau condiții de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop, titlu, plăcere liniștită, acuratețe sau neîncălcare.Noi și furnizorii noștri nu garantăm că site-ul va îndeplini cerințele dvs., va fi disponibil neîntrerupt, în timp util, sigur, sau fără erori, sau va fi exactă, de încredere, fără viruși sau alt cod dăunător, complet, legal sau sigur. Dacă legea aplicabilă impune garanții cu privire la site, toate aceste garanții sunt limitate ca durată la nouăzeci ( 90) zile de la data primei utilizări. Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încât excluderea de mai sus este posibil să nu se aplice în cazul dvs. Unele jurisdicții nu permit limitări privind durata unei garanții implicite, astfel încât limitarea de mai sus poate nu se aplică în cazul dvs.

Limitarea răspunderii

  • În măsura maximă permisă de lege, în niciun caz compania sau furnizorii noștri nu vor fi răspunzători față de dvs. sau de orice terță parte pentru pierderi de profituri, pierderi de date, costuri de achiziție de produse de înlocuire sau orice alte consecințe indirecte. , daune exemplare, incidentale, speciale sau punitive care decurg din sau sunt legate de acești termeni sau de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul, chiar dacă compania a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. la propria discreție și risc și veți fi singurul responsabil pentru orice deteriorare a dispozitivului sau a sistemului dumneavoastră computerizat sau pierderea de date care rezultă din aceasta.
  • În măsura maximă permisă de lege, fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare cuprinse aici, răspunderea noastră față de dumneavoastră pentru orice daune care decurg din sau legate de acest acord, va fi întotdeauna limitată la maximum cincizeci de dolari SUA ( u.s. 50 USD). Existența a mai mult de o revendicare nu va mări această limită. Sunteți de acord că furnizorii noștri nu vor avea nicio răspundere de niciun fel care decurg din sau se leagă de acest acord.
  • Unele jurisdicții nu permit limitarea sau excluderea răspunderii pentru daune accidentale sau consecutive, așa că limitarea sau excluderea de mai sus este posibil să nu se aplice în cazul dvs.