Lås opp PDF

Lås opp PDF-filer raskt og enkelt gratis online

Lås opp PDF

Å låse opp en PDF refererer til å fjerne passordbegrensninger fra en PDF-fil. Dette betyr vanligvis at du vil fjerne et passord som hindrer åpning av filen (brukerpassord) eller et som begrenser redigering og utskrift av filen (eierpassord). Vær oppmerksom på at fjerning av passordbeskyttelse fra PDF-filer uten autorisasjon kan være ulovlig og mot vilkårene for bruk av dokumentet. Sørg for at du har rett til å endre dokumentet eller har fått tillatelse fra dokumenteieren. Hvis du har rett til å låse opp PDF-en , det er flere måter å gjøre det på:

Bruke Adobe Acrobat: Hvis du kjenner passordet: Åpne den beskyttede PDF-filen i Adobe Acrobat. Gå til 'Fil' > 'Egenskaper' > 'Sikkerhet'-fanen. Velg 'Ingen sikkerhet' fra Sikkerhetsmetode-boksen. passordet når du blir bedt om det. Lagre PDF-en.

Bruke Google Chrome: Åpne Google Chrome (sørg for at du har passordet for PDF-en). Dra og slipp PDF-filen til en ny fane. Når du blir bedt om det, skriv inn passordet for å åpne PDF-en. Når PDF-en er åpne, skriv ut dokumentet ved å trykke CTRL + P eller CMD + P på Mac. I utskriftsvinduet velger du 'Lagre som PDF' og klikker deretter 'Lagre'. Velg lagringssted, og den nye PDF-filen vil bli lagret uten passordbeskyttelse .