Vilkår

Versjon 1.0

PDFfile-nettstedet som ligger på https://www.pdffile.org er et opphavsrettsbeskyttet verk som tilhører PDFfile. Enkelte funksjoner på nettstedet kan være underlagt ytterligere retningslinjer, vilkår eller regler, som vil bli lagt ut på Nettstedet i forbindelse med slike funksjoner. Alle slike tilleggsvilkår, retningslinjer og regler er innlemmet ved referanse i disse vilkårene. Disse brukerbetingelsene beskriver de juridisk bindende vilkårene og betingelsene som fører tilsyn med din bruk av nettstedet. VED Å LOGGE INN PÅ NETTSTEDET, ER DU ER OVERHOLDER AT DISSE VILKÅRENE, og du bekrefter at du har myndighet og kapasitet til å inngå disse vilkårene. DU BØR VÆRE MINST 18 ÅR FOR Å FÅ TILGANG TIL NETTSTEDET. HVIS DU ER UENIG I ALLE BESTEMMELSENE I DISSE VILKÅRENE, MÅ IKKE LOGG INN PÅ OG/ELLER BRUK NETTSTEDET. Disse vilkårene krever bruk av voldgiftsseksjon 10.2 på individuell basis for å løse tvister og også begrense rettsmidler tilgjengelig for deg i tilfelle en tvist.

Tilgang til nettstedet

I henhold til disse vilkårene. Selskapet gir deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar, begrenset lisens til å få tilgang til nettstedet utelukkende for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Visse begrensninger. Rettighetene som er godkjent for deg i disse vilkårene er underlagt følgende begrensninger: (a) du skal ikke selge, leie ut, lease, overføre, tildele, distribuere, hoste eller på annen måte utnytte nettstedet kommersielt; (b) du skal ikke endre, lage avledede arbeider av, demontere, reversere kompilere eller omvendt utvikle noen del av nettstedet; (c) du skal ikke gå inn på nettstedet for å bygge et lignende eller konkurransedyktig nettsted; og (d) bortsett fra det som er uttrykkelig angitt her, kan ingen del av nettstedet kopieres, reproduseres, distribuert, republisert, lastet ned, vist, lagt ut eller overført i hvilken som helst form eller på noen måte med mindre annet er angitt, skal enhver fremtidig utgivelse, oppdatering eller annet tillegg til funksjonaliteten til nettstedet være underlagt disse vilkårene. Alle merknader om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter på Nettstedet må beholdes på alle kopier av det. Selskapet forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avslutte nettstedet med eller uten varsel til deg. Du godkjente at selskapet ikke vil bli holdt ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, avbrudd eller oppsigelse av nettstedet eller noen del. Ingen støtte eller vedlikehold. Du godtar at selskapet ikke har noen forpliktelse til å gi deg noen støtte i forbindelse med nettstedet. Med unntak av brukerinnhold du måtte oppgi, er du klar over at alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter, på nettstedet og dets innhold eies av selskapets eller selskapets leverandører. Merk at disse vilkårene og tilgangen til nettstedet ikke gir deg noen rettigheter, tittel eller interesse i eller til noen immaterielle rettigheter, bortsett fra de begrensede tilgangsrettighetene som er uttrykt i avsnitt 2.1. Selskapet og dets leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke er gitt i disse vilkårene.

Tredjepartskoblinger og annonser; andre brukere

Tredjepartskoblinger og -annonser. Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder og tjenester, og/eller vise annonser for tredjeparter. Slike tredjepartskoblinger og -annonser er ikke under kontroll av selskapet, og selskapet er ikke ansvarlig for noen tredjepartskoblinger og -annonser. Selskapet gir tilgang til disse tredjepartskoblingene og -annonsene kun som en bekvemmelighet for deg, og vurderer, godkjenner, overvåker, støtter, garanterer eller gir noen representasjoner med respekt for tredjepartskoblinger og -annonser. Du bruker alle tredjepartskoblinger og -annonser på egen risiko, og bør utvise en passende grad av forsiktighet og skjønn når du gjør dette. Når du klikker på noen av tredjepartskoblingene og -annonsene , gjelder den gjeldende tredjepartens vilkår og retningslinjer, inkludert tredjepartens personvern- og datainnsamlingspraksis. Andre brukere. Hver sidebruker er eneansvarlig for ethvert og alt sitt eget brukerinnhold. Fordi vi ikke kontrollerer brukerinnhold, erkjenner du og godtar at vi ikke er ansvarlige for noe brukerinnhold, enten det er levert av deg eller andre. Du godtar at selskapet ikke vil være ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av slike interaksjoner. Hvis det er en tvist mellom deg og en bruker av nettstedet, er vi ikke forpliktet til å bli involvert. Du løslater herved og avskjediger for alltid selskapet og våre offiserer, ansatte, agenter, etterfølgere og overdragere fra, og gir herved avkall på og gir fra deg, hver eneste tidligere, nåværende og fremtidige tvist, krav, kontrovers, krav, rett, forpliktelse, ansvar, handling og årsak til handling av enhver art og natur, som har oppstått eller oppstår direkte eller indirekte fra, eller som direkte eller indirekte er relatert til nettstedet. Hvis du er bosatt i California, gir du herved avkall på California Civil Code seksjon 1542 i forbindelse med det foregående, som sier: 'en generell frigjøring omfatter ikke krav som kreditor ikke vet eller mistenker eksisterer i hans eller hennes favør ved tidspunktet for gjennomføring av løslatelsen, som dersom han eller hun er kjent med dette, må ha påvirket hans eller hennes oppgjør med skyldneren vesentlig.' Informasjonskapsler og Web Beacons. Som alle andre nettsider bruker PDFfile 'informasjonskapsler'. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon, inkludert besøkendes preferanser, og sidene på nettstedet som den besøkende besøkte eller besøkte. Informasjonen brukes til å optimalisere brukernes opplevelse ved å tilpasse innholdet på nettsiden vår basert på besøkendes nettlesertype og/eller annen informasjon. Google DoubleClick DART Cookie. Google er en av en tredjepartsleverandør på nettstedet vårt. Den bruker også informasjonskapsler, kjent som DART-informasjonskapsler, for å vise annonser til våre besøkende basert på deres besøk på www.website.com og andre nettsteder på internett. Besøkende kan imidlertid velge å avslå bruken av DART-informasjonskapsler ved å besøke Googles retningslinjer for personvern for annonse- og innholdsnettverk på følgende URL – https://policies.google.com/technologies/ads Våre annonsepartnere. Noen av annonsørene på nettstedet vårt kan bruke informasjonskapsler og web-beacons. Våre annonsepartnere er oppført nedenfor. Hver av våre annonseringspartnere har sine egne retningslinjer for personvern for sine retningslinjer for brukerdata. For enklere tilgang har vi hyperlenket til personvernreglene deres nedenfor. Google https://policies.google.com/technologies/ads

Ansvarsfraskrivelser

Nettstedet tilbys på en 'som den er' og 'som tilgjengelig'-basis, og selskapet og våre leverandører fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og betingelser av noe slag, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovbestemt, inkludert alle garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel, stille nytelse, nøyaktighet eller ikke-krenkelse. Vi og våre leverandører garanterer ikke at nettstedet vil oppfylle dine krav, vil være tilgjengelig på en uavbrutt, rettidig, sikker, eller feilfri basis, eller vil være nøyaktig, pålitelig, fri for virus eller annen skadelig kode, fullstendig, lovlig eller sikker. Hvis gjeldende lov krever noen garantier med hensyn til nettstedet, er alle slike garantier begrenset i varighet til nitti ( 90) dager fra datoen for første bruk. Noen jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering av underforståtte garantier, så eksklusjonen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så begrensningene ovenfor kan gjelder ikke for deg.

Ansvarsbegrensning

  • I den maksimale utstrekning loven tillater, skal selskapet eller våre leverandører under ingen omstendigheter være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for tapt fortjeneste, tapte data, kostnader ved anskaffelse av erstatningsprodukter eller indirekte, følgeskader. , eksemplariske, tilfeldige, spesielle eller straffbare skader som oppstår fra eller relatert til disse vilkårene eller din bruk av, eller manglende evne til å bruke nettstedet selv om selskapet har blitt informert om muligheten for slike skader. Tilgang til og bruk av nettstedet er på din eget skjønn og risiko, og du vil være eneansvarlig for enhver skade på enheten eller datasystemet, eller tap av data som følge av dette.
  • I den maksimale utstrekning loven tillater, til tross for det motsatte heri, vil vårt ansvar overfor deg for eventuelle skader som oppstår fra eller relatert til denne avtalen, til enhver tid være begrenset til maksimalt femti amerikanske dollar ( U.S. $50). Eksistensen av mer enn ett krav vil ikke øke denne grensen. Du godtar at våre leverandører ikke vil ha noe ansvar av noe slag som oppstår fra eller er relatert til denne avtalen.
  • Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningene eller ekskluderingen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.