Passordbeskyttet PDF

Beskytt PDF-filer med et passord for å holde sensitive data konfidensielle

Beskytt PDF

Beskyttelse av en PDF-fil innebærer vanligvis å legge til et passord til filen slik at bare autoriserte brukere kan se eller redigere innholdet. Det er flere metoder du kan bruke for å beskytte en PDF:

Bruke Adobe Acrobat: Åpne PDF-filen i Adobe Acrobat. Gå til 'Verktøy'-ruten og velg 'Beskytt'. Velg 'Krypter' og deretter 'Krypter med passord.' Bekreft at du vil endre dokumentsikkerheten. Angi passord og tillatelser, og lagre dokumentet.

Bruke kommandolinje (Linux): Hvis du bruker et Linux-system, kan du bruke pdftk-kommandolinjeverktøyet for å passordbeskytte en PDF: 'pdftk input.pdf output output.pdf user_pw DIT PASSORD' Advarsel : Husk at styrken til PDF-beskyttelsen din bare er like god som passordet du velger. Bruk et sterkt, unikt passord og del det aldri med noen du ikke stoler på.