Slå sammen PDF

Kombiner PDF-filer i den rekkefølgen du ønsker med den enkleste PDF-sammenslåingen som er tilgjengelig.

Slå sammen PDF

Slå sammen flere PDF-filer til ett dokument kan gjøres på forskjellige måter, avhengig av verktøyene og programvaren du har tilgang til. Slik slår du sammen PDF-filer ved hjelp av forskjellige tilnærminger:

Adobe Acrobat DC: Med Adobe Acrobat DC (den betalte versjonen) kan du enkelt kombinere PDF-filer: Åpne Adobe Acrobat DC. Klikk på 'Verktøy' > 'Kombiner filer'. Legg til PDF-filene du vil slå sammen . Ordne filene i ønsket rekkefølge. Klikk 'Kombiner'. Lagre den nye PDF-filen på ønsket sted.

Forhåndsvisning på macOS Forhåndsvisning på macOS lar deg slå sammen PDF-filer naturlig: Åpne én PDF i forhåndsvisning. Vis miniatyrbilder-ruten. Dra og slipp de andre PDF-filene inn i miniatyrbilder-ruten der du vil at de skal være i dokumentet. Gå til 'Fil' > 'Eksporter som PDF' hvis du vil lagre en ny kopi, eller bare lagre endringene i den eksisterende filen.