Konverter JPG til PDF

Konverterer JPG-bilder til et PDF-dokument gratis på nettet

JPG til PDF

Konvertering av JPG-bilder til PDF kan gjøres ved hjelp av flere forskjellige metoder. Her er en oversikt over ulike måter du kan oppnå dette på:

Bruke Microsoft Print til PDF i Windows: Velg JPG-filene du vil konvertere til PDF. Høyreklikk på de valgte filene og velg 'Skriv ut'. I dialogboksen Skriv ut bilder velger du 'Microsoft Print to PDF' som skriveren. Juster eventuelle innstillinger som bildeoppsett og papirstørrelse. Klikk 'Skriv ut' og du vil bli bedt om å velge et sted for å lagre den nye PDF-filen.

Bruk av forhåndsvisning på macOS: Åpne JPG-filen med forhåndsvisning. Hvis du har flere JPG-filer som skal inkluderes i én PDF, kan du åpne den første JPG-filen i forhåndsvisning, og deretter dra og slippe de andre til forhåndsvisningssidefeltet for å kombinere dem i ett enkelt dokument. Gå til 'Fil' > 'Eksporter som PDF...'. Velg hvor du vil lagre PDF-en og klikk på 'Lagre'.