PDF-pagina's organiseren

Orden PDF-pagina's gratis online. U kunt een of meerdere pagina's selecteren en ze in één keer ordenen!

PDF-pagina's ordenen

Het organiseren van PDF-pagina's kan het herschikken, roteren, invoegen, verwijderen of extraheren van pagina's binnen een PDF-document inhouden. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar om PDF-pagina's te organiseren:

Adobe Acrobat: Adobe Acrobat is een uitgebreide tool die uitgebreide functionaliteit biedt voor het organiseren van PDF-pagina's: Open uw PDF in Adobe Acrobat. Klik op de tool 'Pagina's ordenen' in het rechterdeelvenster. U kunt vervolgens: Pagina's herschikken door te slepen en zet miniaturen neer op de gewenste locatie. Roteer pagina's door pagina's te selecteren en op de knoppen voor rechtsom of linksom draaien te klikken. Verwijder pagina's door ze te selecteren en op het verwijderpictogram te klikken. Pagina's extraheren door de pagina's te kiezen en op de knop Extraheren te klikken. Pagina's uit een ander document invoegen gebruik de invoegopties. Nadat u uw wijzigingen heeft aangebracht, slaat u de PDF op met de nieuwe pagina-indeling.

Voorbeeld op macOS: Voorvertoning maakt basispagina-indeling mogelijk: Open de PDF in Voorvertoning. Toon de zijbalk als deze nog niet zichtbaar is, en stel deze in om miniaturen weer te geven. U kunt vervolgens: Pagina's herschikken door miniaturen te slepen en neer te zetten . Verwijder pagina's door een pagina te selecteren en op de delete-toets te drukken. Roteer pagina's door een pagina te selecteren en op de rotatieknop in de werkbalk te klikken. Sla uw document op om de wijzigingen te behouden.'