Όροι & Προϋποθέσεις

Έκδοση 1.0

Ο ιστότοπος PDFfile που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.pdffile.org είναι ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκει στο PDFfile. Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες οδηγίες, όρους ή κανόνες, οι οποίοι θα αναρτηθούν στο Ιστότοπος σε σχέση με τέτοιες δυνατότητες. Όλοι αυτοί οι πρόσθετοι όροι, οδηγίες και κανόνες ενσωματώνονται με παραπομπή σε αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι Χρήσης περιγράφουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβλέπουν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ, ΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε αυτούς τους Όρους. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΕΑΝ ΔΙΑΦΩΝΕΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Αυτοί οι όροι απαιτούν τη χρήση της ενότητας 10.2 της διαιτησίας σε ατομική βάση για την επίλυση διαφορών και επίσης τον περιορισμό των ένδικων μέσων που έχετε στη διάθεσή σας σε περίπτωση διαφωνίας.

Πρόσβαση στον ιστότοπο

Με την επιφύλαξη αυτών των Όρων. Η Εταιρεία σας χορηγεί μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια πρόσβασης στον Ιστότοπο αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση. Ορισμένοι περιορισμοί. Τα δικαιώματα που σας εγκρίνονται με αυτούς τους Όρους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν θα πουλήσετε, δεν θα νοικιάσετε, θα νοικιάσετε, θα μεταβιβάσετε, θα εκχωρήσετε, θα διανείμετε, θα φιλοξενήσετε ή θα εκμεταλλευτείτε εμπορικά τον Ιστότοπο· (β) δεν θα αλλάξετε, δεν θα κάνετε παράγωγα έργα, θα αποσυναρμολογήσετε, θα αντιστρέψετε μεταγλωττίστε ή αναθεωρήστε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου, (γ) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο ή ανταγωνιστικό ιστότοπο, και (δ) εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν, κανένα μέρος του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσίευση, λήψη, προβολή, ανάρτηση ή μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση, ενημέρωση ή άλλη προσθήκη στη λειτουργικότητα του ιστότοπου θα υπόκειται στους παρόντες Όρους. ο ιστότοπος πρέπει να διατηρείται σε όλα τα αντίγραφά του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει την Ιστοσελίδα με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Εγκρίνατε ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή ή τερματισμό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους. Χωρίς υποστήριξη ή συντήρηση. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη σε σχέση με τον Ιστότοπο. Εξαιρώντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που ενδέχεται να παρέχετε, γνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των εμπορικών μυστικών, στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του ανήκουν σε προμηθευτές της Εταιρείας ή της Εταιρείας. Σημειώστε ότι αυτοί οι Όροι και η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν σας παρέχουν δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντα σε ή σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης που εκφράζονται στην Ενότητα 2.1. Η Εταιρεία και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται στους παρόντες Όρους.

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων; Άλλοι χρήστες

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων ή/και να εμφανίζει διαφημίσεις για τρίτα μέρη. Τέτοιοι σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας, και η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων. Η Εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων μόνο ως διευκόλυνσή σας και δεν ελέγχει, εγκρίνει, παρακολουθεί, εγκρίνει, εγγυάται ή προβαίνει σε δηλώσεις με σεβασμό στους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων. Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να τηρείτε κατάλληλο επίπεδο προσοχής και διακριτικότητας. Όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων , ισχύουν οι ισχύοντες όροι και πολιτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων του τρίτου μέρους. Άλλοι χρήστες. Κάθε χρήστης του ιστότοπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε και όλο το δικό του Περιεχόμενο χρήστη. Επειδή δεν ελέγχουμε το Περιεχόμενο χρήστη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, είτε παρέχεται από εσάς είτε από άλλους. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων αλληλεπιδράσεων. Εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε χρήστη του ιστότοπου, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εμπλακούμε. Με το παρόν απαλλάσσετε και απαλλάσσετε για πάντα την Εταιρεία και τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους εκχωρούντες, και με το παρόν παραιτείστε και παραιτηθείτε από κάθε παρελθόν, παρούσα και μελλοντική διαφορά, αξίωση, διαμάχη, απαίτηση, δικαίωμα, υποχρέωση, ευθύνη, δράση και αιτία δράσης κάθε είδους και φύσης, που έχει προκύψει ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από, ή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Ιστότοπο. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, παραιτείστε με το παρόν το άρθρο 1542 του αστικού κώδικα της Καλιφόρνια σε σχέση με τα προαναφερθέντα, το οποίο αναφέρει: «η γενική απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε απαιτήσεις που ο πιστωτής δεν γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι υπάρχουν υπέρ του/της στο χρόνο εκτέλεσης της απελευθέρωσης, η οποία εάν γνωρίζει πρέπει να έχει επηρεάσει ουσιωδώς τον διακανονισμό του με τον οφειλέτη». Cookies και Web Beacons. Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, το PDFfile χρησιμοποιεί «cookies». Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων των επισκεπτών, και των σελίδων στον ιστότοπο που είχε πρόσβαση ή επισκέφτηκε ο επισκέπτης. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών ή/και άλλες πληροφορίες. Cookie Google DoubleClick DART. Η Google είναι ένας από τρίτους προμηθευτές στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιεί επίσης cookies, γνωστά ως cookies DART, για την προβολή διαφημίσεων στους επισκέπτες του ιστότοπού μας με βάση την επίσκεψή τους στο www.website.com και σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν να αρνηθούν τη χρήση των cookie DART επισκεπτόμενοι την Πολιτική απορρήτου του δικτύου διαφημίσεων και περιεχομένου της Google στην ακόλουθη διεύθυνση URL – https://policies.google.com/technologies/ads Οι Διαφημιστικοί μας Συνεργάτες. Ορισμένοι από τους διαφημιστές στον ιστότοπό μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies και web beacons. Οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας αναφέρονται παρακάτω. Κάθε ένας από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας έχει τη δική του Πολιτική Απορρήτου για τις πολιτικές του σχετικά με τα δεδομένα χρήστη. Για ευκολότερη πρόσβαση, συνδεθήκαμε με τις Πολιτικές απορρήτου τους παρακάτω. Google https://policies.google.com/technologies/ads

Αποποίηση ευθυνών

Ο ιστότοπος παρέχεται σε βάση 'ως έχει' και 'ως διαθέσιμο', και η εταιρεία και οι προμηθευτές μας αποποιούνται ρητά οποιεσδήποτε και όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές ή νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων όλων εγγυήσεις ή προϋποθέσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου, ήρεμης απόλαυσης, ακρίβειας ή μη παραβίασης. Εμείς και οι προμηθευτές μας δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, θα είναι διαθέσιμος αδιάκοπα, έγκαιρα, ασφαλή, ή χωρίς σφάλματα, ή θα είναι ακριβείς, αξιόπιστες, χωρίς ιούς ή άλλους επιβλαβείς κωδικούς, πλήρεις, νόμιμες ή ασφαλείς. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με τον ιστότοπο, όλες αυτές οι εγγυήσεις περιορίζονται σε διάρκεια σε ενενήντα ( 90) ημέρες από την ημερομηνία πρώτης χρήσης. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός μπορεί δεν ισχύει για εσάς.

Περιορισμός ευθύνης

  • Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η εταιρεία ή οι προμηθευτές μας δεν ευθύνονται έναντι εσάς ή τρίτου για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, χαμένα δεδομένα, κόστος προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη , υποδειγματικές, τυχαίες, ειδικές ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με αυτούς τους όρους ή τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του ιστότοπου, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου είναι στη διάθεσή σας δική σας διακριτική ευχέρεια και ρίσκο, και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή το σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από αυτές.
  • Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο περιέχεται στο παρόν, η ευθύνη μας απέναντί σας για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία, θα περιορίζεται ανά πάσα στιγμή σε πενήντα δολάρια ΗΠΑ κατ' ανώτατο όριο ( 50 $). Η ύπαρξη περισσότερων από μία αξιώσεων δεν θα διευρύνει αυτό το όριο. Συμφωνείτε ότι οι προμηθευτές μας δεν θα έχουν καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ή σχετίζεται με αυτήν τη συμφωνία.
  • Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημίες, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.