Επισκευή PDF

Ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένο ή κατεστραμμένο έγγραφο PDF

Επισκευή PDF

Η επιδιόρθωση ενός αρχείου PDF που είναι κατεστραμμένο ή κατεστραμμένο μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία και η επιτυχία δεν είναι πάντα εγγυημένη. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές μέθοδοι και εργαλεία που μπορείτε να δοκιμάσετε για να επιδιορθώσετε ένα αρχείο PDF:

Χρήση του Adobe Acrobat: Το Adobe Acrobat έχει μια ενσωματωμένη δυνατότητα για την επιδιόρθωση αρχείων PDF: Ανοίξτε το Adobe Acrobat και επιλέξτε Βοήθεια > Επιδιόρθωση εγκατάστασης. Δοκιμάστε να ανοίξετε το κατεστραμμένο αρχείο PDF στο Acrobat. Το Acrobat θα προσπαθήσει να ανακτήσει το αρχείο. Εάν ανοίξει το αρχείο, αποθηκεύστε το αμέσως για να διατηρήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει ανακτηθεί.

Χρήση Επαναφοράς προηγούμενων εκδόσεων (Windows): Εάν το αρχείο καταστράφηκε πρόσφατα, ενδέχεται να μπορείτε να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση: Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο. Επιλέξτε 'Επαναφορά προηγούμενων εκδόσεων'. Επιλέξτε την έκδοση στην οποία θέλετε να επαναφέρετε και κάντε κλικ στην επιλογή 'Επαναφορά'.

TOOLS