Διαγραφή σελίδων PDF

Δωρεάν κατάργηση σελίδων από ένα έγγραφο PDF στο διαδίκτυο

Κατάργηση σελίδων PDF

Η αφαίρεση σελίδων από ένα PDF μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τα εργαλεία που έχετε διαθέσιμα. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους:

Χρήση του Adobe Acrobat: Ανοίξτε το PDF στο Adobe Acrobat DC. Κάντε κλικ στο εργαλείο 'Οργάνωση σελίδων' στο δεξιό παράθυρο. Επιλέξτε τη μικρογραφία της(των) σελίδας(ών) που θέλετε να αφαιρέσετε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο 'Διαγραφή' στην επάνω γραμμή εργαλείων (μοιάζει με κάδο απορριμμάτων). Αποθηκεύστε το PDF με τις σελίδες που έχουν αφαιρεθεί.

Χρήση της προεπισκόπησης στο macOS: Ανοίξτε το PDF στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε Προβολή > Μικρογραφίες για να εμφανίσετε μικρογραφίες σελίδας στην πλαϊνή γραμμή. Επιλέξτε τη σελίδα ή τις σελίδες που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής στο πληκτρολόγιό σας ή κάντε κλικ στο 'Διαγραφή κουμπί' στη γραμμή εργαλείων. Αποθηκεύστε το PDF.

TOOLS