Μετατροπή PDF σε PNG

Μετατροπή εγγράφου PDF σε εικόνες PNG διαδικτυακά δωρεάν

Μετατροπή PDF σε PNG

Η μετατροπή ενός PDF σε εικόνα PNG μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας πολλές διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία. Ακολουθούν ορισμένες επιλογές:

Adobe Acrobat Pro: Το Adobe Acrobat Pro σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε σελίδες ενός PDF ως αρχεία εικόνας, συμπεριλαμβανομένης της μορφής PNG: Ανοίξτε το αρχείο PDF στο Adobe Acrobat Pro. Μεταβείτε στο Αρχείο > Εξαγωγή σε > Εικόνα > PNG. Επιλέξτε το ρυθμίσεις που προτιμάτε και τη θέση αποθήκευσης των νέων αρχείων PNG

Εργαλείο αποκοπής ή στιγμιότυπο οθόνης Για γρήγορες μετατροπές χωρίς την ανάγκη υψηλής ποιότητας: Ανοίξτε το PDF και εμφανίστε το τμήμα που θέλετε να μετατρέψετε στην οθόνη σας. Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο αποκοπής στα Windows ή τη λειτουργία στιγμιότυπου οθόνης σε Mac (Shift + Command + 4) για να καταγράψετε το περιεχόμενο. Αποθηκεύστε το στιγμιότυπο οθόνης ως PNG. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για τη λήψη συγκεκριμένων ενοτήτων ή εικόνων από ένα PDF αντί για τη μετατροπή ολόκληρων σελίδων.

TOOLS