Μετατροπή PDF σε BMP

Μετατροπή εγγράφου PDF σε εικόνες BMP online δωρεάν

PDF σε BMP

Η μετατροπή αρχείων PDF σε εικόνες BMP μπορεί να γίνει με τη βοήθεια διαφόρων εργαλείων. Ακολουθούν ορισμένες μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Adobe Acrobat: Με το Adobe Acrobat Pro, μπορείτε να εξαγάγετε ένα PDF σε μορφές εικόνας συμπεριλαμβανομένου BMP: Ανοίξτε το PDF στο Adobe Acrobat Pro. Μεταβείτε στο 'Αρχείο' > 'Εξαγωγή σε' > 'Εικόνα' > 'BMP ( .bmp)'. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο 'Αποθήκευση'.

Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας: Προγράμματα όπως το GIMP (GNU Image Manipulation Program) μπορούν να εισάγουν αρχεία PDF και να τα αποθηκεύσουν ως BMP: Ανοίξτε το GIMP. Μεταβείτε στο 'Αρχείο' > 'Άνοιγμα' και επιλέξτε το αρχείο PDF. Εισαγάγετε τις σελίδες PDF που θέλετε να κάνετε μετατροπή (ορισμένα προγράμματα σας επιτρέπουν να επιλέξετε συγκεκριμένες σελίδες). Μεταβείτε στο 'Αρχείο' > 'Εξαγωγή ως'. Επιλέξτε BMP από τις επιλογές μορφής αρχείου και εξαγωγή.

TOOLS