Συγχώνευση PDF

Συνδυάστε αρχεία PDF με τη σειρά που θέλετε με την ευκολότερη διαθέσιμη συγχώνευση PDF.

Συγχώνευση PDF

Η συγχώνευση πολλών αρχείων PDF σε ένα έγγραφο μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους, ανάλογα με τα εργαλεία και το λογισμικό στα οποία έχετε πρόσβαση. Δείτε πώς μπορείτε να συγχωνεύσετε αρχεία PDF χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις:

Adobe Acrobat DC: Με το Adobe Acrobat DC (την πληρωμένη έκδοση), μπορείτε εύκολα να συνδυάσετε αρχεία PDF: Ανοίξτε το Adobe Acrobat DC. Κάντε κλικ στα 'Εργαλεία' > 'Συνδυασμός αρχείων'. Προσθέστε τα αρχεία PDF που θέλετε να συγχωνεύσετε . Τακτοποιήστε τα αρχεία με την επιθυμητή σειρά. Κάντε κλικ στο 'Συνδυασμός'. Αποθηκεύστε το νέο PDF στην τοποθεσία που προτιμάτε.

Προεπισκόπηση στο macOS Η προεπισκόπηση στο macOS σάς επιτρέπει να συγχωνεύετε αρχεία PDF εγγενώς: Ανοίξτε ένα PDF στην Προεπισκόπηση. Εμφάνιση του παραθύρου 'Μικρογραφίες'. Σύρετε και αποθέστε τα άλλα αρχεία PDF στο παράθυρο 'Μικρογραφίες' όπου θέλετε να βρίσκονται στο έγγραφο. Μεταβείτε στο 'Αρχείο' > 'Εξαγωγή ως PDF' εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα νέο αντίγραφο ή απλώς αποθηκεύστε τις αλλαγές στο υπάρχον αρχείο.

TOOLS